Rudolf Marman: Potrebujeme pozitívnu atmosféru v meste

579

Medzi poslancov, ktorí boli koncom minulého roku opätovne zvolení do mestského zastupiteľstva, patrí poslanec Rudolf Marman. Požiadali sme ho, aby nám prezradil o sebe niečo viac zo svojho súkromného života (napr. vzdelanie, rodinné pomery, pracovné zaradenie a pod.):

Som Púchovčan, ženatý, mám dve krásne deti, na ktoré som hrdý. Keďže som sa ženil ako dvadsaťročný, tak som nestihol po gymnáziu ísť študovať na vysokú školu. Čo som nestihol za mladi, stíham však teraz. Súbežne som študoval na dvoch školách. Na jednej som si dokončil štúdium s titulom MBA a na druhej škole City university of Seattle som akurát v poslednom ročníku a dokončujem si magisterské štúdium so zameraním na ekonomiku a manažérstvo. Pracujem ako manažér vo firme so zameraním na predaj ložísk. Vo voľnom čase rád športujem, pokiaľ mi to dovolí zdravie. Ako bývalý športovec stále fandím športu a je mi jedno o aký druh športu ide.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte najbližšie? V ktorej komisii mestského zastupiteľstva pracujete?

V komunálnej politike som vždy presadzoval rozumné návrhy a vždy som podporil dobrý nápad. Samozrejme, že ako bývalý športovec mám najbližšie ku športu. Miestami sa mi nepáči, kde sa uberá náš šport v meste a momentálne mám ťažké srdce na futbal, kde sa mi nepozdáva pomer našich odchovancov a hráčov, ktorí sem prídu na pol sezóny. My sme mestský klub a mali by sme podporovať našich mladých talentovaných odchovancov a nemalo by to byť naopak! Celkovo sa mi nepáči, že v tretej lige máme vlastne cudzích hráčov a nehráme s našimi odchovancami. Takúto nešťastnú filozofiu už raz púchovský futbal zvolil a dobre si pamätáme ako to dopadlo a kde potom po ére Barcelony skončil. Boli to práve cudzí hráči, ktorí prví zdupkali za lepšími podmienkami a nechali náš púchovský futbal padnúť až na samé dno. Ale tejto téme sa začnem bližšie venovať ako nový člen dozornej rady MŠK a vyžiadam si podklady a hlavne víziu futbalového klubu!

Čo považujete za hlavné body vášho programu na najbližšie štyri roky?

Tých priorít je viac. Samozrejme, ako každý Púchovčan vnímam problém s parkovacími miestami, taktiež vnímam problém s nájomnými bytmi. Vidím tu priestor pre nové kruhové objazdy. Budem presadzovať dostavbu rozostavanej budovy pri Rožáku a hlavne budem presadzovať vybudovanie nového parkovacieho domu na veľkom parkovisku pri Rožáku. Toto všetko sú pre mňa priority pre naše mesto. Čo sa týka môjho obvodu, tu som jasne deklaroval, že budem presadzovať nové detské ihriská, chcel by som presadiť opravu príjazdových ciest ku garážam pri Makyte, ďalej chceme s kolegom P. Žiačikom presadiť položenie nového asfaltu na moste v Hrabovke a samozrejme chceme zrekonštruovať cintorín v Hrabovke. Samozrejme, že budeme ďalej pokračovať v budovaní nových parkovacích miest a v rekonštrukciách našich ciest a chodníkov.

Ktorý problém nášho mesta považujete za najdôležitejší?

V prvom rade musíme ľuďom ako poslanci spolu s pani primátorkou ukázať, že dokážeme za štyri roky urobiť veľa roboty, ktorú bude za nami vidieť. A na to v prvom rade potrebujeme pozitívnu atmosféru medzi občanmi v meste. V poslednej dobe mi to ale akosi absentuje. Púchovčania nám musia začať viac dôverovať bez toho, aby stále niečo kritizovali. Potom môžeme spoločne veľa dokázať a môžeme naše malé mesto posunúť tým správnym smerom. Pevne verím, že časom nám tu pribudnú nové kruhové objazdy, nový parkovací dom a samozrejme aj nové nájomné byty pre mladé začínajúce rodiny.

Za ktorý konkrétny návrh sa plánujete zasadiť na rokovaniach mestského zastupiteľstva v tomto roku?

Ja sa snažím vždy zahlasovať za každý dobrý návrh, ktorý bude v prospech Púchovčanov a je mi jedno či ho presadzuje takzvaná opozícia alebo koalícia poslancov. My poslanci si musíme uvedomiť, že v prvom rade sme tu pre občanov Púchova. Ak budeme toto krédo všetci poslanci dodržiavať, tak sa nebojím o budúcnosť nášho mesta.

Aké úlohy na najbližšie obdobie ste si vytýčili v občianskom výbore vášho volebného obvodu?

Vzhľadom k tomu, že náš výbor ešte len bude zasadať, by nebolo férové sa ku tejto téme vyjadrovať. Najskôr si s kolegom P. Žiačikom vypočujeme požiadavky členov nášho výboru miestnej časti a potom budeme vedieť presne konkretizovať a špecifikovať problémy v našom volebnom obvode. Samozrejme, že my s kolegom P. Žiačikom máme predstavu o tom, čo by sme mohli v našom obvode zlepšiť pre našich občanov mesta Púchov, ale ako som povedal na začiatku, nebolo by férové sa ku tomu vyjadrovať skôr ako zasadne náš výbor miestnej časti.

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva vznikla polemika, či majú byť rokovania komisií spravidla verejné alebo nie. Aký je váš názor na tento problém?

Ja som od začiatku kritizoval v minulom volebnom období návrh poslanca L. Ranika, ktorý presadil, aby boli komisie verejné. Už vtedy som poukazoval na problém s tým, že na komisiách pracujeme veľakrát s citlivými informáciami. A keď občan bude chcieť prísť na komisiu s daným problémom, môže predsa cez podateľňu podať podnet a daná komisia si ho predvolá a vypočuje. Taktiež máme predsa výbory mestských častí, kde môže prísť občan s požiadavkou a príslušný poslanec to môže ako jeho predlžená ruka riešiť priamo s kompetentnými osobami, ktoré vedia danú problematiku promptne riešiť. Myslím, že sa momentálne v našom meste na túto problematiku zbytočne vedie veľa diskusií. V iných mestách je bežné, že sú komisie spravidla neverejné.

Otázky kládol S. Flimmel.