Schôdza Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska

134

Dňa 13.7.2021 sa v reštaurácii Viva konala hodnotiaca členská schôdza Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS), ktorej sa na pozvanie predsedníčky Eleny Gelnarovej zúčastnili aj krajská predsedníčka JDS Anna Prokešová, primátorka mesta Katarína Heneková a Zuzana Potočná z Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov.

Predsedníčka OO Elena Gelnarová v správe o činnosti organizácie za minulý rok uviedla, že OO JDS Púchov má 10 základných organizácií s celkovým počtom členov 696. V marci 2020 bola hospitalizovaná predsedníčka OO Antónia Gabková. Keď v apríli skonala, pre protipandemické opatrenia sa s ňou členovia nemohli osobne rozlúčiť. Až v júni, v deň jej nedožitých 78 rokov, si uctili jej pamiatku pri jej hrobe predsedovia základných organizácií, členovia rady OO ako aj členovia výborov jednotlivých ZO. Predsedníčkou OO JDS Púchov sa stala Elena Gelnarová a hospodárkou organizácie Mária Luljaková. Činnosť organizácie výrazne obmedzila pandémia COVID-19, mnohé plánované úlohy a akcie sa v roku 2020 nepodarilo zabezpečiť.

„Z úst jednotlivých delegátov a predsedov základných organizácií JDS, ale aj krajskej predsedníčky JDS pani Prokešovej, som si vypočula zhodnotenie ich činnosti za predchádzajúci rok, ktorý sa niesol najmä v duchu veľkých obmedzení. Plán činnosti pre rok 2021 zo strany OO JDS predpokladá aspoň čiastočné zvoľnenie, pričom členovia stále dúfajú, že im tretia vlna pandémie neznemožní stretávať sa a organizovať pre svojich členov športové, kultúrne či vzdelávacie podujatia. Všetkým členom základných organizácií, ale aj okresnej organizácie JDS, som mohla osobne poďakovať za spoluprácu a popriať im hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a optimizmu do ďalšieho obdobia,“ prihovorila sa prítomným členom OO JDS primátorka Katarína Heneková.

Slavomír Flimmel