Seniori z denného centra na fašiangoch v Hoštinej

167

V tomto roku je dlhý fašianog. Tak sa hovorí, keď je neskoro Veľká noc. A tak tí, čo si chcú v meste a na dedinách spomínať na dávne zvyky, majú v tomto roku viac času na prípravu takéhoto podujatia.

V Hoštine sa poponáhľali a fašiangy v dedine už majú za sebou. Uplynulú sobotu, tak ako to býva zvykom, tancovala celá dedina. Už od obeda sa chystala pozvaná kapela na hasičskej zbrojnici a ladila si nástroje. Tá sprevádzala sprievod masiek po celej dedine. No medzi muzikantmi sa motali aj tí, ktorí chceli spestriť sprievod masiek. Nechýbala medzi nimi ani skupina členov Denného centra seniorov z Púchova. Toto centrum má s miestnymi hasičmi dlhoročnú spoluprácu, a tak mnohé podujatia v tejto miestnej časti uskutočňujú spoločne. Zábava sa začala už na hasičskej zbrojnici. Muzikanti maskám vyhrávali až do 14. hodiny, kedy sa začal na dolnom konci dediny od prvého domu sprievod masiek.

Medzi maskami nechýbali v rovnošatách funkcionári a členovia dobrovoľného hasičského zboru. Zastávky pri domoch určovalo zvonenie starobylého zvonca, ktorý mal v rukách veliteľ hasičov a zároveň predseda občianskeho výboru. Pohostinnosť miestnych občanov je široko-ďaleko známa. A tak tam, kde bola zastávka, sa nielen tancovalo, ale aj ponúkalo šiškami a inými sladkými dobrotami. Ale aj šunkou, či obloženými chlebíkmi. Sem-tam aj kalíškom. Ba dokonca do košíka pribúdali vajíčka či slanina. Domácu gazdinku a gazdu brali masky do tanca. Veselo bolo po celej dedine, lebo do sprievodu sa pripájali aj tí, u ktorých už bola zastávka. Končilo sa na hornom konci dediny pri dome kultúry veruže už za tmy.

V čiastočne obnovenom dome kultúry nás vítalo príjemné prostredie a teplo. Mnohí z nás boli prekvapení, ako sa dom kultúry obnovil. Prispel k tomu projekt „Spoločný priestor“ mesta Púchov a mnohých organizácií, ktoré sa zapájajú svojimi aktivitami do jeho plnenia. Medzi ne patrí aj Denné centrum seniorov z Púchova. Veríme, že dokončenie obnovy sa čo najskôr uskutoční, aby mohol byť plne funkčný aj pre potreby miestnych obyvateľov. Okrem príjemného prostredia miestni hasiči pripravili občerstvenie účastníkom fašiangového sprievodu a sprievodná hudba zahrala do tanca. Fašiangová zábava pokračovala už pri inej muzike vraj do skorých ranných hodín a sála domu kultúry bola naplnená nielen miestnymi, ale aj hosťami z okolitých dedín.

Emília Luhová, vedúca Denného centra seniorov