Terezka Srogončíková zbierala hasičské medailové umiestnenia

56

Prázdniny sa pomaly blížia do finále, ale najmladšia členka DHZ Nosice Terezka Srogončíková neoddychuje a okrem tréningov sa zúčastňuje súťaží nielen na Slovensku, ale aj v susednej Morave. Zúčastnila sa súťaže výstup do prvého okna hasičskej veže (druhé poschodie) v obci Široký Důl. Dievčatá aj chlapci boli rozdelení do troch súťažných kategórií – mladšie, stredné a staršie dorastenky a dorastenci, ďalšou kategóriou boli ženy a muži. Každý súťažiaci mal dva pokusy, avšak pri technických problémoch nariadil usporiadateľ opakovaný štart, čo sa stalo v prípade rozbehu našej Terezke, keď im nezopla časomiera. V ďalšom pokuse Terezka dosiahla čas 8,73 sekundy, čo je aj jej nový osobný rekord, avšak dosiahnutý čas stačil „iba“ na 4. miesto., čo bolo aj konečné umiestnenie. Terezka však bola so svojim časom veľmi spokojná, pretože časy v prvej štvorke boli veľmi nahustené a za treťou v poradí Bárou Kotáskovou z Raškovíc zaostala o 0,07 stotín sekundy. Víťazi jednotlivých kategórií: mladšie dorastenky Tereza Chovancová z Raškovíc (8,21 sek.), mladší dorastenci Vít Vymazal z Morkovíc (7,62 sek.), strední dorastenci Martin Holčiak z Ozníc (7,94 sek), stredné dorastenky Izabela Jurenková z Havířov město (8,18 sek), staršie dorastenky Apoléna Kasalová z Dobré (7,78 sek.), starší dorastenci Jiří Červinka z Moravského Berouna (12,25 sek.), ženy Markéta Marková z Dolní Čermné (7,68 sek.) a u mužov Lukáš Hons z HZS Vysočina (14,84 sek.).

Po tejto súťaži sa pretekári presunuli do neďalekého Kamenca u Poličky, kde sa konali preteky v behu na 100 metrov cez prekážky. Kategórie zostávajú nezmenené aj v tejto súťažnej disciplíne. Terezka v Kamenci u Poličky minulý rok zvíťazila časom 18,67 sekundy a je zaujímavé, že v prvom pokuse dosiahla ten istý čas, ktorý jej však tento krát priniesol 2. miesto. Druhé pokusy boli u väčšiny súťažiacich pomalšie vzhľadom na počasie, ktoré spustilo na súťažiacich nemilosrdné kvapky dažďa. Nič to nezmenilo na tom, že Terezka si svoje druhé miesto udržala . Prvú priečku obsadila Tereza Chovancová z SDH Raškovice s časom 17,87 sek. Usporiadateľ na tejto súťaži robí nad rámec dvoch kôl aj finálové rozbehy, do ktorých postupujú pretekári podľa vopred určeného postupového kľúča. Ani tu sa Terezka nedala zahanbiť a ako jediná zástupkyňa dorasteniek zo Slovenska vo finále obsadila 3. miesto, druhá bola Anna Kleinová z Úněšova a prvá Tereza Chovancová z SDH Raškovice Treba však podotknúť, že tento rok bolo na túto súťaž prihlásených viac ako štyristo súťažiacich a finálové rozbehy sa bežali po 23.00 hodine. V Kamenci u Poličky sa darilo aj ďalšiemu Slovákovi v kategórií starších dorastencov a to Pavlovi Adamíkovi z DHZ Setechov, ktorý sa vo finálových rozbehoch umiestnil na druhom mieste s časom rovných 17,00 sekundy. Ostatným dievčatám a chlapcom zo Slovenska sa veľmi nedarilo, čo je škoda, pretože vedia ukázať športového ducha.

O týždeň neskôr 17. augusta sa konala súťaž v behu na 100 metrov cez prekážky v Moravskom Beroune, kde organizátori pripravili tri súťažné dráhy s tartanovým povrchom. Terezka (na snímke vpravo) bežala hneď v prvom rozbehu a dosiahla čas 18,80 sekundy. Favoritke súťaže Tereze Chovancovej prvý pokus nevyšiel, keď mala problémy na kladine. V druhom pokuse Terezka zabojovala, čo bolo vidieť aj na výslednom čase 18,72 sekundy. Súperky sa nedali zahanbiť – Bára Kotásková si zapísala čas 18,63 sekundy z prvého pokusu a víťazka Tereza Chovancová 17,99 sekundy z druhého pokusu. Terezka si z Moravského Berouna odniesla športovú trofej za 3. miesto a radosť z opäť zabehnutého „osemnástkového“ času. Po vyhodnotení ju čakala už iba cesta domov a voľná nedeľa na regeneráciu síl.

(PR)