Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za poškodenie vianočnej výzdoby

523

Podnik technických služieb v decembri zakúpil vianočnú svetelnú dekoráciu GUĽA PÚCHOV. Svetelná dekorácia bola nainštalovaná na pešej zóne 19. decembra, po inštalácii bola riadne vyskúšaná a odovzdaná do používania.

Svetelné priestorové dekorácie podobného tohto typu sú montované voľne na námestia, v parkoch, v uličkách miest a to nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Všetky musia spĺňať európske normy a všetky materiály, ktoré sa používajú vo výrobe sú certifikované. Mesto Púchov sa zaradilo medzi európske mestá s podobným typom dekorácie ako sú Varšava, Lisabon, Nice…

Väčšina obyvateľov mesta a najmä malé deti privítali vianočnú guľu s nadšením. Ale vždy sa nájdu aj zlomyseľní neprajníci. Dňa 24. 12. 2016 prišlo na mestskú políciu hlásenie občianky, že na pešej zóne pri prechádzaní cez svetelnú guľu zasiahol jej psa elektrický prúd. O dva dni neskôr nahlásila na políciu ďalšia občianka, že prechádzala so svojim psom cez osvetlenú vianočnú guľu a jej psa zasiahol elektrický prúd. Mestská polícia kvôli bezpečnosti uzavrela vchod a východ gule páskou s upozornením „nevstupovať“. Na druhý deň sa dostavil na mestskú políciu občan s dvomi deťmi, ktorý uviedol, že jeho syna pri vianočnej guli zasiahol elektrický prúd a keď sa chytil konštrukcie, zistil, že dochádza k prebíjaniu elektriny.

vianocna_gula2_web
Hneď po prvom ohlásení PTSM kontaktoval predávajúceho a nahlásil poruchu svetelného zariadenia. Predávajúci vykonal kontrolu a zistil, že došlo k mechanickému poškodeniu svetelnej reťaze v spodnej časti gule. Taktiež boli odpojené reťaze od konštrukcie. Vo svojej správe predávajúci upozornil na skutočnosť, že došlo k úmyselnému poškodeniu – k manipulácií so svetelnými komponentmi. V bežnej prevádzke nemôže dôjsť k takémuto svojvoľnému uvoľneniu či poškodeniu svetelných reťazí. Životnosť LED-svetiel v tomto použití je viac ako 70 tisíc hodín a pri hliníkovej konštrukcii ide o doživotnú garanciu. Všetky garancie však platia len bez úmyselného zásahu do zariadenia.

V januári PTSM prišla žiadosť občianky na úhradu jej nákladov spojených s ošetrením psa zraneného dňa 24. 12. 2016. Keďže PTSM vznikla škoda na svetelnej dekorácii, ako aj škoda predstavujúca úhradu nákladov za zraneného psa, spoločnosť podala na Okresnú prokuratúru v Považskej Bystrici oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že neznáma osoba sa dopustila trestného činu poškodzovania cudzej veci. Okresnej prokuratúre navrhuje vypočuť poškodených občanov a podľa záznamov kamerového systému vypočuť osoby, ktorých konanie sa bude javiť podozrivé. PTSM zároveň navrhuje, aby po vykonanom dokazovaní bolo začaté trestné stíhanie páchateľa tohto skutku.
S. Flimmel