Som spokojný

302

Som dokonca veľmi spokojný. Potvrdili sa totiž moje predpoklady a zámery pri zabezpečovaní dopravy občanov nášho mesta prostredníctvom mestskej autobusovej hromadnej dopravy.

V druhej časti minulého roka som dal na posúdenie ekonomickej komisii môj zámer zníženia výšky cestovného a oslobodenie od platenia cestovného pre žiakov, študentov a seniorov nad 65 rokov. Mne logika a ekonomické prepočty hovorili, že ak mesto poskytne uvedeným vekovým skupinám cestovanie zadarmo, výrazne sa musí zvýšiť počet prepravovaných osôb a pritom sa neznížia tržby. Na prvý pohľad to nedáva zmysel. Veď ak máme poskytnúť vekovo širokým skupinám občanov cestovanie zadarmo, ako sa môžu zvýšiť tržby za prepravu osôb? Jednoducho. Ak rodičia platili deťom cestovné a pri viacpočetných rodinách to nebolo málo, neostávali im financie, aby oni cestovali autobusmi. Obetovali sa v prospech svojich detí. Ale ak deti budú cestovať zadarmo, môžu cestovať aj rodičia.
autobusy_pohladnica

Aj seniori do 70 rokov platili za cestovné. A povedzme si pravdu, pre niektorých seniorov bola cena lístka taká vysoká, že si ju nemohli dovoliť. Hlavne manželské páry. Ale stačí, ak jeden zo seniorov bude cestovať zadarmo, druhý, ktorý je mladší, si síce za lístok zaplatí, ale spolu zaplatia len za jednu osobu a nie za dve, ako tomu bolo predtým.

Ekonomická komisia pod vedením Ing. Daniela Laka previedla dôkladnú ekonomickú analýzu a dala môjmu projektu zelenú. Následne sa spracoval materiál, ktorý poslanci MsZ schválili a od 1. 11. 2016 žiaci, študenti a seniori nad 65 rokov cestujú zadarmo. Znížili sme aj ceny pre ďalšie skupiny občanov a zaviedli sme časové karty, kúpou ktorých ušetria občania za celoročné cestovanie desiatky eur.

Poďme na čísla. Po realizácii môjho návrhu došlo hneď v prvých mesiacoch k zvýšeniu prepravených osôb a zvýšeniu tržieb:

statistika-busy

 

 

 

 

 

Som spokojný preto, že naše autobusy prepravili za mesiac december viac ako štyri tisíc našich občanov a pritom to mesto nič nestojí. V minulosti autobusy jazdili nejedenkrát poloprázdne. Dnes si plnia svoju funkciu. Zadarmo vozia deti, študentov a dôchodcov nad 65 rokov a všetkým ostatným poskytli možnosť zvýhodnených predplatených kariet. Takto si predstavujem moju prácu pre vás, občania.

Mojou prácou, prácou mestského úradu, mestských spoločností, ako aj väčšiny poslancov MsZ je zlepšovať a spríjemňovať váš život v našom spoločnom meste. Aby ste náklady na bežný život mali stále nižšie a aby sme všetci boli hrdí na to, že sme občania prosperujúceho a zdravého mesta Púchov. Ďakujem vám za doterajšiu podporu, ktorá mi dáva obrovskú silu pre moju ďalšiu prácu vo funkcii Vášho primátora.
Mgr. Rastislav Henek, primátor