Tri nové multifunkčné ihriská na stredných školách

66

Rozvoj športovej infraštruktúry je pre Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) jednou z priorít. V rámci tejto myšlienky tak pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti župy vzniklo už niekoľko multifunkčných ihrísk. V najbližšej dobe sa ihriska dočkajú dve gymnáziá a jedna obchodná akadémia. Viacúčelové školské športoviská by ešte do konca prázdnin mali obohatiť areál Gymnázia Púchov a Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Rozmery ihrísk sú približne 18 x 30 metrov pričom cena každého z nich je okolo 147 tis. eur. Projekt ihriska pri Obchodnej akadémii v Prievidzi, ktorá len nedávno oslávila 70 rokov svojho fungovania, je podľa riaditeľa školy tesne pred spustením verejného obstarávania na zhotoviteľa. Vo všetkých troch prípadoch ide o investičnú akciu Trenčianskej župy, a tak budú všetky multifunkčné ihriská hradené z rozpočtu TSK. Nové multifunkčné ihriská boli doposiaľ vybudované na celkovo jedenástich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Spolu s plánovanými tromi novými ihriskami ich počet stúpne na štrnásť.

Zdroj: TSK