Tvorivosťou k správnemu výberu povolania

162

Na ZŠ J.A.Komenského si uvedomujeme, že všetci žiaci pokračujú vo vzdelávaní na ďalšom stupni, stredných školách. Ako si vybrať tú správnu? Pre aké povolanie sa rozhodnúť? Skúsili sme našim žiakom ponúknuť inú formu ako len prehliadky škôl, na ktorých by mohli ďalej pokračovať.

Najskôr sme začali spoluprácu so Strednou odbornou školou stavebnou v Považskej Bystrici. Naši chlapci a dievčatá (ôsmaci a deviataci) navštívili dielne tejto školy a priamo skúšali vyrábať z dreva, plechu a sadrokartónu. Tento školský rok sme spoluprácu rozšírili aj na Strednú odbornú školu I.Krasku, kde sme s dievčatami skúsili počítačový dizajn a s chlapcami navštívili laboratóriá. V decembri sme začali spolupracovať aj so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Púchove, skúsili si prácu kuchára, cukrára. Teraz vo februári dievčatá zistili čo sa skrýva za prácou kozmetičky, cukrárky a čašníčky.

Už veľa deviatakov, ale aj ôsmakov, si skúsilo prácu v tvorivých dielňach. Boli zapojení do priamej aktivity a museli vynaložiť úsilie na dosiahnutie zadaných úloh. Ale ukázalo sa, že praktickú činnosť majú veľmi radi a je im blízka. Z každých tvorivých dielní sa vracali nadšení a s otázkou: „Kedy pôjdete opäť?“ Veľmi si vážime rozbehnutú spoluprácu so strednými školami, ďakujeme p. riaditeľom za realizáciu tejto aktivity. Žiaci a rodičia si veľmi pochvaľujú, že žiaci môžu priamo vidieť, čo daná práca vyžaduje. Viacerí sa ľahšie po týchto tvorivých dielňach rozhodujú pre budúce povolanie. Veľké ďakujem patrí aj našej pani učiteľke Hajskej, ktorá veľmi úzko so strednými školami spolupracuje a je koordinátorkou aktivít.

PaedDr. Miroslava Lapšová