Týždeň radosti v Domove sociálnych služieb Nosice

422

Prvý decembrový týždeň bol v Domove sociálnych služieb – Púchov – Nosice týždeň radosti. V stredu 4.12.2019 prišli k nám zástupcovia z Continental Matador Rubber, s.r.o a Continental Matador Truck Tires, s.r.o., ktorí priniesli našim deťom a mládeži darčeky pod stromček. Zamestnanci týchto spoločností prišli s návrhom, že chcú našim prijímateľom sociálnych služieb spraviť radosť a sami zakúpili darčeky pre jednotlivé deti. Akcia „Strom splnených prianí“ sa vydarila, darčeky vyčarili na tvárach obdarovaných úsmev a šťastie. Tiež sa potešili návšteve konateľom spoločnosti Ing. Ladislavovi Rosinovi a Ing. Antonovi Vatalovi, ktorí osobne deťom prišli odovzdať darčeky. Naši klienti darcom zase predviedli básničky a krátke predstavenie, ktoré si pre nich pripravili. Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom menovaných spoločností za všetky dary a podporu nášmu zariadeniu.

Dňa 6.12.2018 mali prijímatelia sociálnych služieb DSS Púchov – Nosice ďalšie milé prekvapenie. Po obede ich prišla navštíviť pani primátorka mesta Púchov JUDr. Katarína Heneková spolu so zamestnankyňami odboru školstva a sociálnych vecí mesta Púchov, ktoré priniesli darčeky na Mikuláša, strávili s nimi pár chvíľ a potešili vľúdnym slovom i darmi. Taktiež ďakujeme pani primátorke za milú návštevu, prekvapenie, darčeky a prístup k našim postihnutým klientom.

Potom ešte prišiel naše deti a mládež osobne pozrieť Mikuláš s Anjelom. Všetci dostali veľa darčekov, každý vlastný mikulášsky balíček a koláčik upečený z lásky, dokonca Mikulášovi i Anjelovi prezradili svoje túžby a priania. Po rozdaní darčekov nasledovala diskotéka v jedálni, kde sa všetci spoločne poriadne vytancovali. Touto cestou by sme radi poďakovali Anjelovi – slečne Ing. Monike Horváthovej a kamarátovi Mikulášovi – Tomášovi, ktorí si pre nás pripravili takéto prekvapenie, darčeky a pohostenie a najmä za čas strávený s našimi deťmi a mládežou. V piatok sme ukončili ešte stretnutím rodičov našich klientov s Mikulášom a mladými ľuďmi z Horných Kočkoviec, ktorí nám každoročne pripravia stretnutie, krátke vystúpenie a balíčky od Mikuláša, za čo im taktiež patrí veľké poďakovanie.

Gabriela Hrončeková