Upozornenie na dopravné obmedzenie súvisiace s Púchovským jarmokom

72

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v dňoch 20.09.2019 a 21.09.2019 bude v meste Púchov úplná uzávierka miestnych komunikácií ul. Námestie slobody a Dvory, z dôvodu konania akcie „XXI. Púchovský jarmok“.

Miesta a časy uzávierok:

20.09.2019 – Námestie slobody v čase od 08.00 hod. do 24.00 hod., Dvory – od 18.00 hod. do 24.00 hod.

21.09.2019 – Námestie slobody v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod., Dvory – od 00.00 hod. do 20.00 hod.

Doprava bude vedená po vyznačenej obchádzkovej trase (cesta II/507 – Ul. Hollého a Ul. Moravská) a bude riadená dopravnými značkami a zariadeniami.

Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedených úsekov pozemných komunikácií v meste Púchov dbali o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny správcov cesty.

Mesto Púchov zároveň pozýva všetkých na „XXI. Púchovský jarmok“: