Úspech na prekážkovom behu Tvrďák Slovensko

486

Púchovsko – Rovňanský tím s názvom Hlotka team sa na prekážkovom behu Tvrďák Slovensko v Banskej Bystrici umiestnil na 3. mieste a za sumár pretekov v roku 2018 z Košíc, Bratislavy a Banskej Bystrice rovnako obsadil po celkovom súčte bodov 3. miesto v celoslovenskej konkurencii tímov. Členmi Hlotka teamu boli Kristián Škrapko, Bohumil Černička, Marián Ondrička, Adam Ščasník, Adam Savara, Jozef Pavel, Tomáš Teplán, Adela Štrbáková a Peter Dej.