V Púchove nastúpilo do základných škôl 88 % detí

96

Podľa údajov Oddelenia školstva, sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu Púchov z celkového počtu žiakov 1. stupňa mestských základných škôl (760) nastúpilo v pondelok 8. februára 672 žiakov, teda 88 %. Do školského klubu detí nastúpilo 446 (celkový počet 603), čo je 74 %. Z celkového počtu detí v materských školách (552), nastúpilo v pondelok 396 detí, teda 72 %. Podľa nariadenia ministra mohlo na výuku do Základnej umeleckej školy v Púchove nastúpiť 143 žiakov, nastúpilo 98 žiakov, čo predstavuje 68,53 %.

Zdroj: MsÚ Púchov