V roku 2020 zaznamenali v TSK historicky najmenej dopravných nehôd

47

Za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 1088 dopravným nehodám (-295), z toho s následkom na zdraví bolo 422 dopravných nehôd (-106). Pri dopravných nehodách bolo 26 osôb usmrtených (+2), 71 osôb ťažko zranených (-21) a 429 osôb ľahko zranených (-109).

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dopravných nehodách došlo k usmrteniu 10 vodičov osobného automobilu, 3 spolujazdcov v osobnom automobile, 2 vodičov nákladného automobilu, 6 vodičov motocykla, 1 spolujazdca na motocykli, 3 cyklistov a 1 chodca.  

Kedy zaznamenali najviac dopravných nehôd?

Z pohľadu dní v týždni bolo za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 najviac dopravných nehôd zaznamenaných v piatok (177 dopravných nehôd, -36), v stredu (166 dopravných nehôd, -46) a vo štvrtok (158 dopravných nehôd, -30). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 je zaznamenaný pokles počtu dopravných nehôd každý deň v týždni.

Z pohľadu času vzniku dopravných nehôd bolo za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 najviac dopravných nehôd zaevidovaných v čase od 12.00 do 16.00 h. (259 dopravných nehôd, -29) a v čase od 16.00 do 20.00 h. (225 dopravných nehôd, -60). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 bol zaznamenaný pokles počtu dopravných nehôd vo všetkých vyhodnocovaných časových intervaloch.  

Kde zaznamenali najviac dopravných nehôd?

V obci bolo za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 zaevidovaných 735 dopravných nehôd (-211), pri ktorých bolo 9 osôb usmrtených (+1), 34 osôb bolo ťažko zranených (-10) a 239 osôb bolo ľahko zranených (-79). Mimo obce bolo zaevidovaných 353 dopravných nehôd (-84), pri ktorých bolo 17 osôb usmrtených (+1), 37 osôb bolo ťažko zranených (-11) a 190 osôb ľahko zranených (-30).

Z hľadiska následkov dopravných nehôd na živote alebo zdraví boli kritické najmä cesty I. a II. triedy. Na diaľnici bolo zaznamenaných 85 dopravných nehôd (-21), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (-1), 3 osoby boli ťažko zranené (-1) a 10 osôb bolo ľahko zranených (-6). Na diaľnici v pôsobnosti DO PZ Trenčín bolo zaznamenaných 80 dopravných nehôd (-4), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (-1), 3 osoby boli ťažko zranené (0) a 9 osôb bolo ľahko zranených (-5).

Na železničných priecestiach bolo zaznamenaných 10 dopravných nehôd (+1), pri ktorých nebola žiadna osoba usmrtená (-1) ani ťažko zranená (-2), 5 osôb bolo ľahko zranených (+4). Z uvedených dopravných nehôd bola 1 zavinená pod vplyvom alkoholu (-1). K 4 dopravným nehodám došlo v obci a k 6 mimo obce.  

Vinníci dopravných nehôd v roku 2020

Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 najviac dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel v počte 976 dopravných nehôd (-261). Vodičmi nemotorového vozidla bolo zavinených 51 dopravných nehôd (-7), z toho deťmi 12 dopravných nehôd (+7). Chodcami bolo zavinených 17 dopravných nehôd (-16), z toho deťmi 5 dopravných nehôd (-3).

Z pohľadu druhu nehody došlo k 63 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s chodcom (-67) a k 58 dopravným nehodám, pri ktorých došlo k zrážke s cyklistom (-7).

Príčiny dopravných nehôd v roku 2020

– porušenie povinnosti vodiča sa podieľalo na 459 dopravných nehodách (-195), čo predstavuje 42%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, 14 osôb bolo ťažko zranených a 104 ľahko zranených,

– nedovolená rýchlosť jazdy sa podieľala na 192 dopravných nehodách (-29), čo predstavuje 17,6%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bolo 6 osôb usmrtených, 13 osôb bolo ťažko zranených a 115 ľahko zranených,

– nesprávne otáčanie a cúvanie         sa podieľalo na 82 dopravných nehodách (-28), čo predstavuje 7,4%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách nebola žiadna osoba usmrtená, 3 osoby boli ťažko zranené a 7 osôb bolo ľahko zranených,

– nesprávna jazda cez križovatku sa podieľala na 77 dopravných nehodách (-14), čo predstavuje 7,1%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bola 1 osoba usmrtená, 15 osôb bolo ťažko zranených a 71 ľahko zranených,

– nesprávny spôsob jazdy sa podieľal na 49 dopravných nehodách (-3), čo predstavuje 4,4%-ný podiel zo všetkých dopravných nehôd. Pri uvedených dopravných nehodách bolo 5 osôb usmrtených, 5 osôb bolo ťažko zranených a 15 ľahko zranených.

Dopravné nehody pod vplyvom alkoholu

Požitie alkoholu bolo u vinníkov dopravných nehôd zistené v 133 prípadoch (-40). Pri týchto dopravných nehodách bolo 8 osôb usmrtených (+2), 5 osôb bolo ťažko zranených (-8) a 42 osôb bolo ľahko zranených (+2). Vodiči motorových vozidiel zavinili pod vplyvom alkoholu 115 dopravných nehôd (-34), vodiči nemotorového vozidla zavinili pod vplyvom alkoholu 11 dopravných nehôd (-1) a chodci 6 dopravných nehôd (-4).

Za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 bol v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 celkovo priaznivý vývoj dopravnej nehodovosti. Zaznamenaný bol pokles počtu dopravných nehôd (1088 dopravných nehôd, -295), počtu ťažko zranených osôb (71 ťažko zranených osôb, -21), počtu ľahko zranených osôb (429 ľahko zranených osôb, -109), počtu dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví (422 dopravných nehôd, -106) a počtu dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu (133 dopravných nehôd, -40). Mierny nárast bol v porovnaní s rokom 2019 zaznamenaný v počte usmrtených osôb pri dopravných nehodách (26 usmrtených osôb, +2).

Ak sa pozrieme na vývoj dopravnej nehodovosti z dlhodobého hľadiska (pozn. od roku 1998) môžeme konštatovať, že v roku 2020 bol zaznamenaný historicky najnižší počet dopravných nehôd, najnižší počet ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách a najnižší počet ľahko zranených osôb pri dopravných nehodách. Medzi nižší patrí aj počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách.

Prehľad o počte a následkoch dopravných nehôd v Trenčianskom kraji od roku 1998:

Zdroj: PZ SR