Váhisti a dôsledky pandémie COVID-19

296

Folklórny súbor Váh minulý rok o takomto čase už mal za sebou účinkovanie na 8 podujatiach a súborovú šibačku.

Tento rok sme v úvode roka do konca februára stihli usporiadať a vystúpiť na benefičnom podujatí Folklór šitý do krásy (9.2.), nultý ročník nášho plesu (16.2.) a Fašiangy v meste (22.2.). Bohužiaľ kvôli opatreniam na spomalenie a zabránenie šíreniu nového koronavírusu a pandemickej situácie vo svete – ako sociálny dištanc, zrušené spoločenské akcie alebo obmedzený pohyb cez hranice spôsobili, že život vo folklórnom hnutí a v celej kultúre sa úplne zastavil. Väčšina našich plánov ostáva zatiaľ len na papieri.

Párový tanec a nácvik hromadných choreografií vrátane zhrávok s muzikou úplne stojí už viac ako 60 dní. O to viac nás to mrzí, že bola, tesne pred opatreniami, docvičená nová choreografia z obce Šumiac, ktorú sme chceli prezentovať na mestskej akcii Vítanie jari (28.3.), ktorá pre nás patrila k prvým zrušeným, kde sme sa už nemohli objaviť. Hromadnú súborovú šibačku sme museli spraviť len symbolicky v online priestore. Nasledovalo zrušené vystúpenie (18.4.) s FS Javorník v Brne, prvé zahraničné tento rok.

Folklórny Púchov 2019.

Stavanie mája/oslobodenie mesta (30.4.) – akcia, ktorou sme zvykli začínať sezónu, prebehla len symbolicky postavením mája bez verejnosti. Ja osobne si za 18 rokov pôsobenia v súbore takúto situáciu nevybavujem, že by sme pri stavaní mája niekedy nevystupovali. A výpočet akcií, ktoré už sú zrušené, kde sme sa mali objaviť nekončí – napr. Folklórny Púchov, súťaž choreografií, festival vo Východnej a zahraničný zájazd do Holandska. Folklórny Púchov bol v pôvodnom termíne zrušený.

Súťaž choreografií v pôvodnom termíne zrušená (ale už sa očakávajú nové termíny ku koncu roka). Sviatok folklóru – festival vo Východnej bol pôvodne presunutý na neskorší termín, ale následne pre tento rok zrušený. Festival v Holandsku, ktorý sme mali absolvovať na prelome júla a augusta bol pre tento rok, na základe holandských vládnych nariadení, zrušený. Oficiálne pozvanie ostáva platné a presúva sa nám na rok 2021.

V príprave sme museli prejsť na individuálne formy cvičenia zamerané napr. na kondíciu, silu, ohybnosť, či výskoky – v spoločnej Facebookovej skupine sme uverejnili pár cvičebných plánov a rád pre tanečníkov a pár výukových videí pre muzikantov. Na Youtube sme zas vytvorili zoznam videí, kde sú všetky súčasné choreografie pokope a môžu si tanečníci a muzikanti ozrejmiť jednotlivé kroky a melódie. Zároveň súboristi nezaháľajú a venujú sa vetraniu, praniu a oprave krojov, či dokonca vyšívajú. Kondíciu zlepšujú individuálne aj na bicykloch alebo turistikou. Dokonca sme si medzi sebou dali aj jednu výzvu – oblečenie trička v stojke – a niekoľko odvážlivcov sa našlo, ktorí sa nebáli a popasovali sa s tým.

Veríme, že opatrenia a naša spoločná zodpovednosť majú zmysel, a tiež účinok. Dúfame, že pri postupnom uvoľňovaní opatrení prídu čoskoro na rad už aj kultúrne akcie a kolektívne športy. Nabehneme opäť na veľké tréningy a zhrávky. Pripravíme nejaké menšie podujatia, kde sa budeme môcť s vami spoločne opäť stretnúť. Tréningy a rutinné vystúpenia potrebujeme ako soľ – v roku 2021 nás čaká 50. výročie súboru a musíme byť na javisku jeden zohratý tím a tanečníci kondične pripravení.

Martin Rosina