Volejbalisti MŠK 330 dní bez prehry!

197

Je to zriedkavá rarita, ale podarilo sa to starším žiakom, keď od minulých majstrovstiev SR nenašli do dnešného dňa  žiadneho premožiteľa na majstrovských, priateľských a medzinárodných zápasoch.

Družstvo si už pred mesiacom zabezpečilo účasť na majstrovstvách SR ktoré sa budú konať 17.-19.5 2019 vo Svidníku. Na minuloročných majstrovstvách SR v Nitre obsadilo družstvo 4. miesto. V dnešnom kádri máme troch hráčov v reprezentácií SR, a to M. Turčániho, R. Kvasnicu a M. Janoška. Veríme, že ak nenastanú zdravotné, prípadne iné komplikácie bude družstvo pokračovať v úspešnom ťažení včítane majstrovstiev SR a družstvo prinesie do Púchova jednu z medailí. Trénerom družstva je PaedDr. Ivan Štefko.

Veľmi úspešne si počínajú aj družstvá mladších žiakov v kategórií U13 a U14. Tieto družstvá sú taktiež od začiatku súťaže bez prehry a už predčasne si zabezpečili postup na majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v kategórií U13 v dňoch 8.-9.6. 2019 a v kategórií U14 v dňoch 1.-2.6 2019. Minulý rok získali na majstrovstvách SR v kategórií U14  2. miesto v Starej Ľubovni a v kategórií U13 5. miesto vo Vranove nad Topľou. Trénermi týchto družstiev sú Martin Dvorský a Matej Pecho.

Za to, že sme svojimi výsledkami zaradili Púchov do mládežníckej volejbalovej špičky Slovenska, patrí veľká vďaka vedeniu mesta Púchov a všetkým poslancom ako i vedeniu MŠK Púchov. Púchovskí volejbalisti budú i naďalej robiť všetko pre vzornú reprezentáciu mesta Púchov.

Ďakujeme za vytvorené podmienky.

Ivan Štefko, st.