Z histórie pamätníka M. R. Štefánika v Záriečí

276
Slávnostné zhromaždenie 2. mája 1937.

V tomto roku si pripomenieme 100. výročie tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Jeho pamätníky v Predmieri, Myjave a Záriečí sú pozoruhodné tým, že ako jediné na Slovensku prežili všetky režimy v časoch, keď bola téma Štefánika tabuizovaná a jeho pomníky sa rad za radom búrali a odstraňovali.

Keďže ide o historickú tému, bolo by načim využiť autentické dobové svedectvá tak, boli zaznamenané:

„Od roku 1932 pracovala v Púchovskej doline tzv. Štefánikova spoločnosť so sídlom v Lazoch pod Makytou. Jej členovia sa stretávali najmä na farských úradoch v Lazoch, v Záriečí a v Lúkach. Snažili sa udržiavať priateľské styky s pohraničím Moravy. Na Javorníkoch sa pravidelne konali „Vatry vzájomnosti“. Na týchto slávnostiach pravidelne vystupovali krojované skupiny z obcí a miest blízkeho pohraničia. A azda i niekde tam sa aj zrodila myšlienka, aby plánovaná železničná trať Púchov – Horní Lideč niesla meno generála M. R. Štefánika a v súvislosti s tým bola iniciovaná aj myšlienka postavenia jeho pamätníka v Záriečí“. (Pavlína Zelková, učiteľka v Záriečí)

Slávnostné zhromaždenia v rokoch 1935 a 1937

„S návrhom vybudovať pamätník M. R. Štefánikovi vystúpil záriečský pán farár Samuel Peressényi, člen Štefánikovej spoločnosti, ktorá pracovala v našej doline v 30. rokoch minulého storočia. Autorom busty je sochár a rezbár Rudolf Hlavica zo Vsetína. Ostatné práce – upevnenie svahu, vybetónovanie polkruhovej plochy uskutočnili domáci robotníci pod vedením murárskeho majstra pána Štefana Janíka. Z príležitosti odhalenia pamätníka a začatia prác na stavbe železnice Púchov – Horní Lideč sa 14. júla 1935 konala veľká slávnosť za účasti predstaviteľov vlády, cirkvi, armády, legionárov a širokej verejnosti.

Slávnostné zhromaždenie s účasťou zahraničných hostí 14.júla 1935.

Pri príležitosti otvorenia hore uvedenej trate sa 2. mája 1937 uskutočnilo opäť veľké slávnostné zhromaždenie, hlavným rečníkom bol vtedajší minister železníc Rudolf Bechyně. Pamätník sa stal kultúrnym centrom obce. Každoročne sa pri ňom konali školské slávnosti pripomínajúce význam vzniku Československej republiky a účasti Štefánika na tejto dejinnej udalosti. Sme hrdí na to, že ani v období fašizmu, ani v období komunizmu, keď sa Štefánikove sochy búrali rad za radom, naši spoluobčania dokázali pamätník uchrániť. Vďaka patrí tiež tým, ktorí sa dodnes starajú o to, aby toto miesto pôsobilo dôstojným dojmom.“ (PhDr. Viera Smatušíková)

Dobový časopis Našinec zo dňa 18. júla 1935 zaznamenal udalosť takto: „V Púchovské dolině v obci Zárieč, v místech, kde se začíná se stavbou nové železnice Púchov – Lideč, konala se v neděli národní slavnost, na které se sešlo přes 4.000 osob ze Slovenska a z Moravy. Při slavnosti byl odhalen generálu Štefánikovi pomník, který je dílem sochaře Hlavici. Slavnost zahájil okresní náčelník Rada Brandstiller a slavnostní projev učinil probošt K. A. Medvecký z Bojnic.“

Dnes 93-ročná Emília Vráblová mala v roku 1937 jedenásť rokov. „Pamätám si, že to bola veľká slávnosť, kde sa zbehlo hodne národa. Išiel vtedy prvý vlak na trati Horní Lideč – Púchov a späť a doprava bola v ten deň zdarma, z čoho mala radosť najmä mládež“.

Na dramatické roky ničenia Štefánikových pamätníkov spomína 84-ročný Ján Repka: „Keď sa v dedine rozchýrilo, že majú prísť pamätník zbúrať, ľudia sa odhodlane a nebojácne rozhodli strážiť pamätník, ktorí nechali vybudovať naši predkovia. Dvadsaťštyri hodín denne sa striedali na stráži chlapi z pálenice od Marcinov a ďalší dobrovoľníci“.

Slávnostná spomienka bude aj v roku 2019

V nedeľu 5. mája 2019 o 10:30 hod. si slávnostne pripomenieme 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika pri pomníku v Záriečí pred evanjelickým kostolom. Program bude pokračovať výstavou na tému „Púchovská dolina – svůdná krasavice – obrazy z československej histórie“. Pripravená expozícia priblíži život M. R. Štefánika, zverejní staré fotografie z obcí Púchovskej doliny, ukážky z dobovej tlače, reprodukcie malieb Martina Benku, fotografie Pavla Socháňa, výstavu krojov a krojových súčastí. Výstavu pripravila obec Záriečie v spolupráci s Považským osvetovým strediskom, Vojenským historickým ústavom, Slovenskou národnou knižnicou a občianskym združením Puchovo dedičstvo.

Nech sú pre návštevníkov pozvánkou na podujatie slová vtedajšieho záriečského evanjelického farára Samuela Peressényihy: „Slávnosť odhalenia pomníka bola spojená i so slávnosťou poriadanou prípravným výborom z príležitosti započatia železničnej dráhy Púchov – Horní Lideč. Bola zadržaná dňa 14. júla 1935 a podarila sa neočakávane skvele, zrovna veľkolepe. Húfy ľudu, asi 5-6 tisíc ľudí došli zo všetkých krajov, zaplavili nielen celý svah, kde pomník stojí, ale zprava, zľava, na dlhom kuse cesty na dobu slávnosti znemožnili i premávku. Vysokopostavení hostia došlí z Prahy, Bratislavy, Košíc, Žiliny a z premnohých miest Moravy boli unesení obrazom, ktorý sa im naskytol pri pohľade na nádherné krojové skupiny zhromaždeného pospolitého ľudu. Dojemne pôsobilo krúženie Baťovho lietadla nad pomníkom počas slávnosti“.

Na slávnostné zhromaždenie týmto všetkých srdečne pozývame.

Jozef Kollár, starosta obce Záriečie