Zábavnými pohybovými aktivitami za zdravšiu budúcnosť púchovských detí

158

„Váž si každého človeka, ale stokrát viac si váž deti a varuj sa, aby si neporušil ich detskú čistotu.“ —  Lev Nikolajevič Tolstoj (významný ruský spisovateľ 1828–1910) 

V stredu 4. októbra sa v Púchove uskutočnilo ďalšie zábavné podujatie podporujúce fyzickú zdatnosť a zdravý životný štýl, určené prednostne pre deti z púchovských materských škôl.  Pod záštitou rady MŠ Požiarna 1291, ale aj vďaka finančnej dotácii MESTA PÚCHOV, vyrástla v areáli ihriska ZŠ Komenského  dočasná prekážková dráha.

V rámci realizovaného projektu Klubu thai boxu a kick boxu Púchov dostalo tentokrát viac ako 150 púchovských detí opätovne možnosť vyskúšať si prekážkový beh – NINJA EXPERT, pričom každé z nich získalo za absolvovanie motivačnú odmenu v podobe džúsu, sladkého jabĺčka a medaile.

Cieľom uvedeného podujatia nazvaného Púchovské zábavné leto bolo tiež prostredníctvom zapojenia sa detí do zábavných pohybových aktivít vytvoriť priestor k rozvoju férovej súťaživosti a vytrvalosti.  S realizáciou akcie, jej organizáciou ale aj finančne opätovne pomohli viacerí z radu púchovských mestských poslancov, viceprimátor Peter Bilik, ako aj žijúca legenda hasičského športu, bývalý reprezentant Československa a predseda DHZ Púchov Jozef Ridzik. Zároveň ale nemožno opomenúť ani výraznú logistickú podporu zo strany firmy Dekarbonizácia motorov – Púchov, ktorá Klubu thai boxu a kick boxu Púchov opakovane pomohla k úspešnej realizácii tohto skvelého podujatia.

Marián Mišún, poslanec MsZ