Zhodnotenie jesenných aktivít Denného centra seniorov

198

Október – mesiac, ktorý patril nielen nám

Už na začiatku roka pri plánovaní činnosti denného centra seniorov na tento rok sme mysleli na to, aby práve október, ktorý patrí seniorom, bol bohatší na rôzne aktivity. Ktoré by boli pripravované nielen pre členov denného centra, ale aj pre širokú púchovskú verejnosť mladých, starších, ba aj deti, či tých, ktorí nám seniorom vytvárajú podmienky pre dôstojný život v našom meste.

V októbri sme pripravili viac ako desať podujatí a pri ich hodnotení môžeme povedať, že dve z tých desiatich sme s láskou a radosťou pripravovali aj pre Vás. Pre vás, ktorí nám pomáhate, prejavujete úctu k našim šedinám a skúsenostiam – nielen v októbri, ale aj počas celého roka.

Začnem Púchovskými svetlonosmi. Ďakujeme Púchovskej kultúre, s.r.o., ktorá nám dala možnosť zapojiť sa do prípravy a realizácie tohto podujatia. Chceli sme spolu s ostatnými organizáciami a školami urobiť radosť deťom, aj tým najmenším a ich rodičom, starým rodičom, aby mali spolu možnosť čo obdivovať. Verím však, že tie rozžiarené očká maličkých pri pohľade na naše vyzdobené dve najväčšie tekvice v celom priestore a ďalšie – stáli za to. Boli sme svedkami ich pobehovania okolo nich, ich radostného vreskotu a chichotu. Nebolo to až také ľahké to urobiť. Ešteže naši členovia sú vynaliezaví a obetaví. Ďakujeme našej členke Božke, za ich vypestovanie a staranie sa o ne, aby vydržali. Ale aj Vladovi a Miroslavovi za ich dovoz do divadla, či pracovníkom divadla za umiestnenie. No a za ich a aj iných výzdobu a inštaláciu najmä Helenke, Jolanke, Ľudke a ďalším členom DC, ktorí prispeli svojimi produktmi k výzdobe našej časti svetlonosov.

O druhom podujatí, ktoré sme pripravili pre širokú púchovskú verejnosť začiatkom mesiaca sme už v Púchovských novinách podrobne informovali. Pochválili sme sa s našimi talentami, ktoré sa mnohé prebudili až v neskoršom veku a pomáhajú nám mnohým aktívne využívať svoj seniorský čas. Bola to výstava obrazov a iných predmetov pod názvom Talenty a ich prebudenie, ktorú sme v divadle inštalovali k 45. výročiu vzniku Klubu dôchodcov a 10. výročiu Denného centra.

Viac ako dvadsať členov sa spoločne zúčastnilo výstavy a podporili tých, ktorí zhotovili celoslovenskú výstavu Najkrajšiu tortu. Bolo že čo obdivovať. Dvadsaťšesť nás bolo spoločne v kine Za babku na filme Buď chlap. Tanečné umenie, ale najmä ladnú rehabilitáciu, využilo sedemdesiat našich členov na Čaji pre seniorov. Knižnica V. Roya pre púchovských seniorov pripravila stretnutie na tému Čarovná sezóna v záhrade a Ako si trénovať pamäť. Nechýbali sme ani tam. Svoju kreativitu a zručnosti sme spolu využili v klube na našich stretnutiach a pohyb, ktorý je pre nás starších tak potrebný, sme získavali na turistických vychádzkach a v našej telocvični.

Až päťdesiatosem účastníkov prispelo k vydarenému podujatiu v Kúpeľoch Nimnica v závere mesiaca. Okrem turistiky v okolí kúpeľov sme cvičili vo vonkajšom fitness a osem družstiev súťažilo v bowlingu. Absolútnym víťazom sa stal Miroslav a jeho družstvo. Nechýbala ani voľná zábava a spev s našimi dvoma muzikantmi. Bol to záver mesiaca, ktorý si myslíme, že nebol mesiacom len pre nás.

A aspoň z niektorých našich podujatí bolo cítiť, že spolu nám je ľahšie, že generácia starých je tu aj pre generáciu mladých. Že svoje skúsenosti si navzájom preberáme a od seba získavame. Je to ako s tými našimi dvoma najväčšími tekvicami pred divadlom. Naša skúsenosť nám hovorí, že také veľké

tekvice sa urodia len zo semiačka veľkej, a preto bolo dôležité si ich odložiť z tej tohtoročnej, ktorá urobila radosť toľkým malým deťom, ale aj starým rodičom. Z pobehovania detičiek, ich smiechotu okolo nich a radostných výkrikov pri ich dotykoch, sme aj my zabudli na naše starosti a choroby a boli prítomní v tej radostnej atmosfére.

Úprimne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pre nás pripravili rôzne podujatia k Mesiacu úcty k starším. Ale predovšetkým tým, ktorý nám počas celého roka vytvárajú podmienky, aby sme mohli aktívne prežívať svoj seniorský čas medzi svojimi priateľmi, a aby sa nám v našom meste spolu všetkým dobre žilo. A preto vedeniu mesta, poslancom MsZ, pracovníkom mestského úradu či mestským organizáciám patrí naše veľké ďakujem.

Emília Luhová