Žiaci z Gorazdovej navštívili seniorov v zariadení Hubertus

660

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Tento predvianočný čas sa žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek Ďurajkovej, Klinovskej a Šimšálkovej zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, aby tak potešili našich najstarších spoluobčanov. S kultúrnym programom a štyridsiatimi krabicami naplnenými rôznymi darčekmi navštívili Zariadenie pre seniorov Hubertus v Púchove. Spev, recitácie, tance a prekvapenie v krabiciach vylúdili starkým úsmev na tvári, no mnohým sa zaligotali aj slzy v očiach. Ďakujeme rodičom, deťom a učiteľom za dary a krásne listy pre babičky a deduškov. Všetkým klientom a zamestnancom tohto zariadenia želáme pokojné a láskou naplnené Vianoce.

Jana Kucejová