Zmena dopravného značenia pri Starých pumpách

1631

Dňa 4. apríla za asistencie mestskej polície pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchov dokončili montáž zvislého dopravného značenia na uliciach J. Kráľa a Komenského.

Na žiadosť obyvateľov bytoviek, ktoré susedia s križovatkou, mesto pristúpilo k zmene dopravného značenia s cieľom urobiť výjazd a vjazd do križovatky bezpečnejším. Vodiči, ktorí tadiaľ pravidelne jazdia, musia dávať pozor, aby v smere od Hrabovky neodbočili vľavo pri prvej odbočke, ako to robili doposiaľ. Podobne v opačnom smere nebude možné odbočiť vpravo k bytovkám druhou odbočkou, ale bude treba použiť prvú odbočku. Vodiči idúci po Ulici J. Kráľa v smere od Zdravia do mesta nebudú môcť ísť prvou odbočkou vľavo ako doteraz, ale pôjdu okolo trávnatého ostrovčeka Starých púmp.

Stare pumpy 007 Stare pumpy 009