Daniel Lako: Ekonomika mesta 2015-2018 (časť prvá)

675

Onedlho budú komunálne voľby. Je čas aby sme sa pozreli ako sa v súčasnom volebnom období od 31.12.2014 do 1.10.2018 hospodárilo v meste Púchov pod vedením primátora Mgr. Rastislava Heneka.

Začiatkom roka 2015 sme si na mestskom zastupiteľstve zvolili svojich zástupcov v odborných komisiách. Aby mohli začať pracovať, museli analyzovať dovtedy platné VZN, zásady, smernice a dokumentáciu, ktorá sa týkala oblasti, ku ktorej bola konkrétna komisia vytvorená. Tu nastal prvý problém, keď sa prišlo na to, že niektoré závažné dokumenty neboli v archíve vo forme originálu, dokonca niektoré neexistujú ani dodnes. Veľmi oceňujem prácu Ing. Viliama Karasa, ktorý počas pôsobenia na mestskom úrade a neskôr v MsBP zohnal niektoré v uložených dokumentoch na súdoch a u zmluvných partnerov aspoň kópie chýbajúcich dokumentov. Takto sme si vytvorili aspoň čiastočne reálny obraz o organizačno–ekonomickom stave mesta a mestských spoločnostiach.

Obrovské zadlženie mesta v roku 2014

Poplašné správy o neúmernom zadlžovaní mesta pod vedením bývalého primátora M. Michalca, ktoré kolovali medzi občanmi mesta, sa žiaľ potvrdili. A bolo to ešte horšie ako sa hovorilo. Zdedili sme na pomery Púchova astronomický dlh, ktorý spočíval nielen z priameho zadlženia mesta, ale aj mestských spoločností. Ak by som vychádzal zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý robil v roku 2013 v meste kontrolu, mohol by som skonštatovať, že mesto pravdepodobne malo byť za posledné roky vlády primátora M. Michalca v nútenej správe! Najvyšší kontrolný úrad totiž vyčítal mestu, že poskytlo finančné záruky za úvery mestských spoločností, ale nezahrnulo ich do celkového dlhu. Čo je nútená správa? Ak mesto prekročí 60% zadĺženia v pomere k príjmovej časti, mesto nemôže samo disponovať svojimi financiami, je ustanovený správca, ktorý má na starosti znížiť zadlženie mesta.

K 31.12.1014 bol stav celkových dlhov vo výške 8.114.428,- eur

Mesto spolu so svojimi mestskými spoločnosťami malo „na krku“ osem miliónov euro dlžôb, presne vo výške 8.114.428,- eur! Pritom už v tom období platili podnikatelia najvyššie možné dane na Slovensku. Len príjmová časť mesta z daní podnikateľov (právnických osôb) bola za rok 2014 vo výške tri milióny euro, presne 3.262.679,- eur. Dobre si pamätám ako na prvých zastupiteľstvách vyhlasoval poslanec M. Kubičár, že nám s M. Michalcom zanechal „plnú špajzu“ peňazí. Akurát zabudol dodať, že špajzu plnú dlhov. Ešte absurdnejšie k tvrdeniam M. Kubičára vyznelo naše zistenie, že úver vo výške približne 1.500.000,- eur ktorý čerpali pred rokom 2014 neplatili, prvé splátky nechali na nové vedenie mesta. Tento úver sme začali splácať v roku 2015. Pekná „plná špajza“, pán poslanec Kubičár!

Úspory pri verejných obstarávaniach investičných akcií

Dnes sa už bavíme nad hysterickým vykrikovaním poslankyne J. Andreánskej v roku 2015, podporovanú autorom štvavých článkov R. Vargom, že sa v meste nič nerobí, nič sa nebuduje. Mesto si za zdedených finančných podmienok nemohlo požičať ani cent, pri pohľade na splátkové kalendáre to veru nebolo do smiechu. Po zistení tohto katastrofálneho stavu sme si „vysúkali rukávy“ a začali sme z ozdravovaním mesta. Po porade s primátorom R. Henekom, kde nám predstavil svoje investičné zámery sme spolu s podpredsedom ekonomickej komisie poslancom L. Ranikom vypracovali nové podmienky pred realizáciou verejných obstarávaní a EKS. Tie nám po uvedení do praxe priniesli obrovské finančné úspory, niekde sme vysúťažili až o 50% lepšie ceny ako boli v projektovej dokumentácii. Ušetrené peniaze sme investovali ďalej.

Splácanie dlhu mesta a mestských spoločností

Za štyri roky sa nám podarilo znížiť dlh mesta a mestských spoločností skoro o štyri milióny euro, presne 3.642.680,- eur!

Mesto prioritne investovalo do základných škôl

Najviac si cením filozofiu primátora R. Heneka k majetku mesta. „Opravme si rozpadnuté školy, zničené cesty a chodníky, investujme do zariadení, kde chodia naše deti, investujme do vecí, ktoré prinesú našim spoluobčanom lepší život“, hovorieval na poradách. Správal sa ako rozumný gazda. Načo je gazdovi nový traktor, keď má zhnitú stodolu a na nový traktor mu spadne strecha. Najskôr si opravme stodolu a potom si môžeme kúpiť nový traktor. Tak sme investovali do troch základných škôl, kde v zime sedeli naše deti vo vetrovkách, pretože okná sa už nedali ani zavrieť. Investovali sme napríklad aj do odstránenia zaplesnených priestorov Základnej umeleckej školy.

Opravili sme kilometre ciest a chodníkov. To vidia len občania, ktorí v danej oblasti žijú. Tí na druhom konci o tom nevedia. Celý zoznam zrealizovaných investičných akcii za posledné štyri roky bude zverejnený. Budete z počtu a rozsahu určite milo prekvapení. Ak sa nám podarí zrealizovať všetky tohtoročné zámery, investície za primátora R. Heneka dosiahnu po odpočítaní dotácií sumu päť miliónov euro, presne 5.009.041,- eur bez jediného eura z úveru!

Celková pozitívna finančná bilancia je skoro deväť miliónov euro, presne 8.651.721,- eur! Mimoriadne pozitívne hospodárenie mesta Púchov si všimlo aj INEKO, zožali sme samé pochvaly.

Opravili sme si mesto a po znížení dlhov mesto môže začať stavať, investovať do nových bytov, infraštruktúry, vzdelania, športu a mnoho ďalších odvetví, ktoré ešte viac zlepšia život nás všetkých – obyvateľov mesta Púchov.

(Pokračovanie bude v ďalších vydaniach PN.)

Ing. Daniel Lako, poslanec MsZ a predseda ekonomickej komisie