Aj svojpomocne si môžeme skrášľovať životné prostredie

119

Výbor mestskej časti č. 3 Námestie Slobody privítal ponuku spolupráce člena výboru pána Františka Sviteka svojpomocne obnoviť chátrajúce lavičky. Na našu požiadavku Podnik technických služieb mesta Púchov obstaral náhradné hranoly zo suchého borovicového dreva, ktoré boli použité na výmenu prehnitých častí parkových lavičiek osadených pri vchodoch pred obytným domom Námestie slobody č. 1408. Prepravu dreva zabezpečil vlastným osobným vozidlom s prívesom Juraj Lednický, poslanec MsZ a tajomník VMČ.

A tak sa mohla začať výmena drevených častí lavičiek. Hranoly bolo treba najskôr narezať na správnu dĺžku, opracovať, pripevniť na kovovú konštrukciu a napokon natrieť. Ako dobrovoľníci, nezištne, pre svojich spolubývajúcich, ale aj pre ostatných občanov, ktorí prechádzajú popri vynovených lavičkách, v priebehu niekoľkých dní opravu lavičiek realizoval pán František Svitek, predseda spoločenstva (foto na obrázku) za spolupráce pána Petra Malinu.

Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli tejto vydarenej spolupráci patrí naše „ďakujeme“ s nádejou, že pekné lavičky budú dlho slúžiť tým, ktorí si potrebujú posedieť, odpočinúť, podebatovať.

Irena Kováčiková, predseda VMČ č. 3