Výsledky kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení

399

Ministerstvo vnútra SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o výsledkoch kontrol realizovaných Políciou v rámci dodržiavania protiepidemiologických opatrení.

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. V prípade zistenia porušení každý prípad rieši polícia individuálne. Sankcie sú v blokovom konaní do 1.000 € a v správnom konaní do 1.659 €.

V týždni od 1. 3. do 7. 3. 2021 policajti odhalili 8473 priestupkov a deliktov, z toho:

 • 182 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 7 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 2.834 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 5.768 prípadov porušenia zákazu vychádzania.

Napomenutím bolo vybavených 992 prípadov,

 • uložených bolo 6.853 pokút za viac ako 316.000 €,
 • postúpených bolo 381 prípadov
 • a v riešení je 247 prípadov.

Okrem bežného výkonu služby polícia do intenzívnych kontrol a zvýšeného výkonu služby nasadila ďalších vyše 5.000 príslušníkov, ktorí počas jedného týždňa skontrolovali takmer 80-tisíc osôb.

Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby:

 • Policajný zbor – 8.691 príslušníkov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky- 192 príslušníkov
 • Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby:
 • Policajný zbor – 5.097 príslušníkov
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky – 2.102 príslušníkov.

Počet kontrolovaných osôb: 79.996

Situácia od začiatku roka (1.1. – 7.3.2021)

Policajti zistili 31.122 priestupkov a deliktov, z toho:

 • 609 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 247 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 281 prípadov postúpili regionálnym úradom verejného zdravotníctva a 61 prípadov je ešte v riešení;
 • 86 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva;
 • 10.167 prípadov nenosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 7.276 blokových pokút, 1.873 napomenutí, 916 prípadov bolo postúpených regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 102 prípadov je ešte v riešení;
 • 20.360 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 16.917 blokových pokút, 1.380 napomenutí, 963 prípadov bolo postúpených regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 1.100 prípadov je ešte v riešení.

Napomenutím bolo vybavených 3.273 prípadov, uložených bolo 24.440 pokút, postúpených 2.246 a v riešení je 1.263 prípadov.

Rozdelenie v závislosti od krajov:

Kraje s najvyšším počtom priestupkov:

 7.516 priestupkov v Prešovskom kraji,

 4.840 priestupkov v Banskobystrickom kraji,

 3.845 priestupkov v Košickom kraji.

Najmenej priestupkov bolo zaznamenaných:

 2.533 v Nitrianskom kraji

 2.896 v Bratislavskom kraji.

Priestupky zistené v ostatných krajoch:

 3.113 v Trenčianskom kraji,

 3.167 v Žilinskom kraji

 3.312 v Trnavskom kraji.

Zdroj: minv.sk