Aktívne komunity si podelia až 200-tisíc eur

144

Nadácia VÚB, ktorá sa dlhodobo stavia na stranu iniciatívnych ľudí po celom Slovensku, opätovne vyhlasuje program Komunitné granty. Jeho štvrtý ročník prináša významné zmeny, vďaka čomu pocítia obyvatelia regiónov výrazne silnejšiu podporu.

Nadácia VÚB rozdelí medzi 32 najlepších projektov – víťazov online hlasovania až 200 000 eur, pričom program rozširuje svoj dosah aj na komunitné projekty zamerané na prácu s aktívnymi seniormi a  komunitami pri školách. K ešte efektívnejšiemu hodnoteniu prijatých žiadostí prispeje aj nový partner programu, ktorý bude sledovať predložené projekty z hľadiska názorov širokej verejnosti zbieraných prostredníctvom unikátneho nástroja Pocitové mapy. Uzávierka prihlášok je 19. októbra.

Grantový program Komunitné granty predstavuje pre činorodé skupiny susedov a občianske združenia príležitosť, aby sa ich verejnoprospešné nápady stali skutočnosťou. Touto formou putovalo do všetkých kútov Slovenska za ostatné tri ročníky programu už viac ako 230 000 eur. Podporu z tohto balíka získalo 59 rôznych komunitných aktivít a iniciatív zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev pre rodiny, rozvoj tradícií a kultúrneho dedičstva, ochranu životného prostredia či športové a kultúrne aktivity pre všetky generácie.

Aj pre komunity okolo seniorov a škôl

Spolu s aktívnymi skupinami susedov, komunitnými centrami, občianskymi združeniami a zástupcami obcí môžu tentokrát do programu Komunitné granty s podtitulom „200 000 eur pre komunity, kde to žije“ poslať svoje projekty aj skupiny seniorov hľadajúcich možnosti sebarealizácie v spoločnosti či organizácie pracujúce práve so staršími spoluobčanmi. Nadácia VÚB otvára dvere aj pre nápady rodičov a občianskych združení založených popri školách, ktoré budú prínosom v rámci školského prostredia a komunít okolo škôl.

Osem najlepších projektov získa až 10 000 eur

Iniciatíva Nadácie VÚB je od svojho založenia špecifická tým, že proces hodnotenia predložených návrhov spomedzi komunít prebieha v dvoch kolách. V prvej fáze prejdú všetky prijaté žiadosti hodnotením nezávislej odbornej komisie, ktorá vyberie 8 projektov z každého kraja. Následné online hlasovanie verejnosti rozhodne o podpore 32 projektov, pričom z každého kraja Slovenska vzídu štyria víťazi. Vďaka navýšeniu balíka prostriedkov získa každý z týchto projektov po prvýkrát až 5 000 eur. „Keďže si vážime spoluúčasť susedov a priaznivcov miestnych občianskych združení v súťaži komunitných projektov, chceme ich tento rok motivovať ešte viac. Preto sme sa rozhodli, že projekt s najvyšším počtom hlasov z každého kraja odmeníme sumou ďalších 5 000 eur navyše. Spolu tak prerozdelíme 200 000 eur,“ vysvetľuje Alexander Resch.

Proces hodnotenia, ktorý zohľadní názory a pocity obyvateľov

Novinkou štvrtého ročníka programu je aj prizvanie nového partnera projektu s cieľom ešte viac zohľadniť  názory širokej verejnosti na konkrétne oblasti verejného priestoru, ktoré sa môžu týkať práve predkladaných komunitných projektov. Zástupca občianskeho združenia UzemnePlany.sk, ktoré prevádzkuje stránku www.pocitovemapy.sk – verejný nástroj na zbieranie názorov a pocitov viažucich sa na verejné priestory, tzv. Pocitové mapy – bude mať možnosť ako člen nezávislej hodnotiacej komisie premietať touto formou získané dáta do procesu výberu projektov odporúčaných do verejného hlasovania.

Grantová schéma a elektronický formulár žiadosti o grant, ktorý je možné zasielať do 19. októbra, je k dispozícii na stránke https://nadaciavub.egrant.sk/. Projekty postupujúce do hlasovania zverejnení Nadácia VÚB na svojej stránke www.nadaciavub.sk v priebehu novembra. Hlasovanie bude prebiehať na www.komunitnegranty.sk a víťazi programu, teda podporené projekty, budú známe v polovici decembra. Príbehy z realizácie konkrétnych inšpiratívnych nápadov, ktoré získali podporu z programu Komunitné granty minulý rok, nájdete na www.srdcovky.sk, v online magazíne Nadácie VÚB.

Zdroj: VÚB