Aktuálne spod Lachovca

310

Optická sieť

Aj keď jednej pani z Podjavorínskej ulice sa to nezdá, ale práce na optickej sieti v našej mestskej časti naozaj finišujú. „Obdobie dažďov“ na prelome mesiacov máj-jún čiastočne pribrzdilo z technologických dôvodov dokončovacie stavebné práce. Dnes už môžeme konštatovať, že technologická časť optickej siete (polygón 5-Pod Lachovcom, celkom 6,15km  výkopov a 11,6 km zafúknutých zväzkov optických vlákien) je realizovaná a „živá“ a operátori Orange a Slovak Telekom postupne v rámci svojich kapacitných možností budú pripájať na túto sieť koncových užívateľov. Realizátor tejto líniovej stavby – firma SUPTel v minulom týždni odvážala výkopovú suť, upravovali povrchy výkopov v trávnikoch, pokladali do rýh na chodníkoch a cestách podkladový „suchý“ betón, pokračovali v asfaltovaní a v spolupráci s PTSM zametali chodníky. Vo štvrtok 20.6. sa uskutočnila plánovaná obhliadka ukončených terénnych úprav za účasti pracovníkov MsÚ a realizátora o.i. aj Za cintorínom, kde bolo konštatované, že uvedené plochy možno považovať za odovzdané. Na asfaltovanie väčších plôch (Vodárenská, chodníky na Sládkovičovej ulici a.p.) má realizátor ponuky a rokuje o termíne realizácie. Podľa vyjadrenia zástupcu SUPTelu chcú práce v našej mestskej časti ukončiť do konca júna. Občanom sa chceme spolu s realizátorom poďakovať za trpezlivosť a pochopenie dočasných obmedzení počas sedemmesačného obdobia realizácie a veríme, že protiváhou za to im budú výhody, ktoré táto moderná sieť budúcnosti so sebou prináša.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ