Vyhodnotenie akcie „Do práce na bicykli“

157

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Kampane na podporu cyklistickej dopravy prebiehali vo viacerých mestách. Počas nich sa zistilo, že keď určitá časť obyvateľov začala častejšie používať bicykel, zároveň tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta, a v konečnom dôsledku to ocenili všetci užívatelia verejného priestoru, vrátane motoristov. Procesy zmien, myslenia a konania ľudí vo vyspelejšej časti Európy a nastúpený trend už viac rokov smerujú k trvalo udržateľnému rozvoju miest.

Ako dopadlo DPNB v Púchove?

V meste Púchov sa do kampane zapojilo 111 cyklistov v 32 tímoch. Najazdili v 2.248 jazdách celkovo 10.100 km, čo bolo 91 km na jedného účastníka. Najviac jázd (166) najazdili Dudáci z Continental Matador Rubber, s.r.o. (J.Vrba, P.Vanko, M.Pastorek, M.Koyš). V počte najazdených kilometrov boli najlepší  cyklisti z tímu BreakFasterS z Continental Matador Truck Tires, s.r.o. (Ľ.Gašpárek, R.Baranec, V.Kováčik, P.Hachran). Najlepšou spoločnosťou, ktorá sa zapojila v Púchove do kampane Do práce na bicykli bola Continental Matador Rubber, s.r.o. s 8 tímami, 33 účastníkmi, 912 jazdami a 3.686 km. Najviac jázd najazdil Jiří Vrba (50) a najviac kilometrov prešiel Ľubomír Gašpárek (571 km).

Zdroj: koordinátor M. Bučko a dopracenabicykli.eu.