Aktuálne spod Lachovca

428

Polopodzemné kontajnery Za cintorínom

Dňa 28.03.2018 bola v Uznesení MsZ č.26/2018 schválená investičná akcia „polopodzemné kontajnery“, ktorou sa nahradí súčasných 11 kovových 1100 litrových nádob na ZKO a 3 plastové kontajnery pre separovaný odpad, slúžiace obyvateľom BD č.1260, 1336, 1249 a 1258 v časti Za cintorínom. Okrem vizuálneho vylepšenia vzhľadu vnútorného priestoru medzi panelákmi sa výrazne zníži hlavne v horúcich letných mesiacoch nepríjemný zápach a zníži sa tiež frekvencia odvozu odpadu. Realizáciu v rámci in-house zákazky zabezpečuje PTSM. Presne o sedem mesiacov po schválení akcie, spracovaní projektovej dokumentácie, vybavení potrebných súhlasov dotknutých inštitúcií sa 28.10.2018 ráno do zeme „zahryzol“ bager, polopodzemné kontajnery sú dovezené na stavenisku a predpokladám, že v čase distribúcie PN už budú osadené v zemi a pracovníci budú realizovať dokončovacie operácie a úpravy okolia kontajnerov.

V budúcnosti máme v pláne rozvoja schválenom vo VMČ zámer vybudovať v tejto časti Za cintorínom ešte dve takéto zberné miesta a to, jedno pre BD č.1262 a 1263 a druhé pre CSS a BD č.1253, 1254 a 1280.

Parkoviská Za cintorínom

Problémy s nedostatkom parkovacích miest sú vo všetkých častiach mesta, ale azda najvypuklejšie to vidno denne v okolí NsP Zdravie v našej mestskej časti. Pravidelná ranná invázia stoviek osobných áut návštevníkov a zamestnancov NsP traumatizuje a komplikuje život obyvateľom celej mestskej časti Pod Lachovcom a nielen im… V tomto roku po dohode NsP a Senior klubu pribudlo v tejto časti pre návštevníkov 20 parkovacích miest. V súčasnosti je Za cintorínom pripravená výstavba 14 nových parkovacích miest – 8 oproti BD 1260/19-17 ako pokračovanie existujúceho parkoviska a 6 parkovacích miest oproti Domu smútku. Projektová dokumentácia je schválená, výberové konanie dodávateľa je ukončené, pripravuje sa zmluva s cieľom urýchleného zahájenia prác a odovzdania parkovacích miest ešte v tomto roku.

Treba však aj úplne otvorene občanom povedať, že VMČ Pod Lachovcom mal v tomto roku pripravenú so súkromnými investormi výstavbu 6 nových parkovacích miest Za cintorínom plus 6 uvoľnených pre BD 1249 a na ulici J. Kráľa 2 parkovacie miesta, ktoré by mesto nestáli ani cent a do mestskej kasy by ešte pribudlo 25.000 EUR… bohužiaľ vďaka zlej vôli niektorých členov MsR a poslancov to neprešlo v MsZ a investori úplne logicky znechutení od zámerov definitívne odstúpili… a tak nám Pod Lachovcom namiesto 48 parkovacích miest pribudne v tomto roku len 34 a z toho tých 14, ktoré ešte len pribudnú „zacvakáme“ z mestského rozpočtu, hoci mohli byť hradené z výnosu z predajov pozemkov spomínaným investorom.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ Pod Lachovcom