Aký bol Mesiac úcty k starším v Dennom centre seniorov mesta Púchov?

151

OSLAVOVALI, ALE AJ AKTÍVNE ŽILI

Mesiac október je mesiac ako každý iný v roku. Nebyť toho, už prvý deň si od roku 1990 pripomíname ako Medzinárodný deň starších ľudí. Tradične patrí tento mesiac skôr narodeným a tak aj v našom meste to bol mesiac, ktorý je oslavou jesene života.

Aj napriek „Covidovému obdobiu“ predstavitelia mesta a Púchovská kultúra svojimi aktivitami a podujatiami upriamovali pozornosť na našu staršiu generáciu, v ktorej oceňovali náš prínos, skúsenosti a poznatky. Patrí Vám za to úprimná vďaka. Rovnako sa chcem poďakovať školám, učiteľom, vychovávateľom, vedúcim rôznych krúžkov, ktorí pripomínali žiakom obdiv, úctu a lásku k starším ľuďom a pomáhali vytvárať prekrásne darčeky a programy na oslavu jesene života v našom meste.

O púchovských senioroch je však známe, že sa vedia nielen zabávať, ale aj aktívne žiť a pracovať. Nebolo tomu inak ani v uplynulom mesiaci. Aj napriek obmedzeniam sa v skupinkách stretávali v telocvični. Aby nezabúdali na pohybové zručnosti, cvičili na karimatkách či s fit loptami a naťahovali svoje stuhnuté svalstvo. Mohli sme však stretnúť skupinky aj v okolí mesta na chodníkoch v prírode s turistickými paličkami

Nezaháľali ani členky krúžku ručných a tvorivých prác. Na svojich stretnutiach robili plány na výstavu Večer svetlonosov pred divadlom. Kreslili a navrhovali ako budú vyrezávať tekvice, ba dokonca Ľudka na výstavu zhotovila aj háčkovanú. Vedúca krúžku Helenka Kuťková mala nad všetkým dozor a upozornila, že musia aj svietiť a tak tie naše mali aj nočnú idylku.

Skupinka z čitateľského krúžku a lúštenia krížoviek má popri čítaní časopisov za úlohu aj vybrať pre milovníkov filmov za dve eurá film, ktorý budú spoločne pozerať v kine. V uplynulom mesiaci vybrali film Otec. A vybrali správne, aj si na ňom poplakali.

Pri čítaní Púchovských novín č. 36 objavili i výzvu Mestskej knižnice Vladimíra Roja „Pošli dobro v obálke…“ V závere mesiaca sa práve aj z tejto výzvy ušlo našim členom, keď medzi nás zavítala pani Hazuchová z knižnice a rozdávala milé – nakreslené a napísané darčeky.

Milé potešenie a rozptýlenie v rámci Mesiaca úcty k starším sa nám dostalo 21. októbra na Pešej zóne. Mesto pre nás pripravilo koncert hudobnej skupiny Akropola s hosťom Števom Hruštincom. V dennom centre sme sa na toto podujatie pripravovali, zvlášť preto, že sa konalo v režime OTP pre zabezpečenie opatrení proti šíreniu COVID-19. Sme radi, že našej Hanke sa podaril aj rozhovor so vzácnym hosťom Števom Hruštincom, o ktorom nám porozprávala.

Denné centrum pôvodne malo v pláne v októbri poznávací zájazd na Oravu. Celá Orava bola však v čiernej farbe COVID Automatu, a tak sme tento zájazd nemohli realizovať. Nemohli sme sa však ani stretnúť vo väčšom počte. Naše stretnutie k Mesiacu úcty k starším sa uskutočnilo na trikrát. V deň, kedy bola zahájená výstava Večer svetlonosov pred divadlom.

Každý účastník bol odmenený mestom aj malou sladkosťou. Boli to tí, čo inštalovali dopoludnia výstavu svetlonosov, návštevníci dopoludňajšieho kina Otec a tretia skupina bola prítomná na otvorení výstavy Večer svetlonosov. V októbri sme len neoslavovali, ale aj aktívne žili.

Dovoľte mi v závere ešte raz úprimne poďakovať predstaviteľom mesta, pracovníkom MsÚ Púchov a rôznym organizáciám, učiteľom, žiakom a všetkým nemenovaným, ktorí nám – starším občanom mesta – v uplynulom mesiaci prejavili akýmkoľvek spôsobom úctu, lásku a obdiv, a venovali nám chvíľku času a porozumenia. Darovali nám rozptýlenie a milé potešenie.

Emília Luhová