Bezplatné dlhové poradenstvo – nový projekt ÚPSVaR

72

Nový národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny má názov „Bezplatné dlhové poradenstvo“. Je to projekt Bezplatných dlhových poradní, ktorý bol vytvorený s cieľom poskytnúť dlžníkom komplexné, kvalitné a hlavné bezplatné poradenstvo na jednom mieste. Touto cestou by sme Vás chceli osloviť s cieľom pomôcť nám dostať sa do povedomia ľudí, ktorých trápia dlhy, ktoré nedokážu splácať, majú exekúcie, uvažujú nad osobným bankrotom alebo majú iné finančné problémy s ktorými sa na Vás obracajú.

V súčasnosti je v rámci projektu na území Slovenskej republiky otvorených 46 dlhových poradní. Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi Vám pomôže pochopiť Vašu zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. Posúdime oprávnenosť nárokov vašich veriteľov voči vám, zanalyzujeme možnosti v súlade s platnou legislatívou, navrhneme pre vás najvýhodnejšie riešenia a poradíme, aké kroky je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľa.

Naše poradne majú taktiež preventívny charakter. Sme tu aj pre ľudí, ktorí sa ešte len pripravujú urobiť finančné rozhodnutia, zobrať si úver či pôžičku a chcú sa poradiť vopred.

V každej poradni, je pre klienta k dispozícií:

  • Právny poradca
  • Ekonomický poradca
  • Psychologický poradca
  • Back office, ako osoba prvého kontaktu s klientom

Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku www.pomahamedlznikom.sk alebo facebookový profil Bezplatné dlhové poradne.

Kontaktné údaje:

Bezplatná dlhová poradňa – A. Hlinku 29, 017 01 Považská Bystrica (budova SATOS, za daňovým úradom, 2. poschodie)

E-mail: bdp.pb@upsvr.gov.sk

Tel č.: 00 421 907 776 147

V prípade potreby doplniť informácie, nás neváhajte kontaktovať.

Zdroj: BDP Považská Bystrica