Čaj pre seniorov pod holým nebom v hasičskej zbrojnici

143

Sobotňajší Čaj pre seniorov pod holým nebom bol záverečnou bodkou za prvým polrokom 2022, kedy sa tieto podujatia pre seniorov konali, pod záštitou Púchovskej kultúry, s.r.o. a primátorky mesta Kataríny Henekovej.

Piesne v interpretácii DUO SONET okamžite roztancovali publikum, kapacita priestorov hasičskej zbrojnice, kde sa stretli všetci milovníci dobrej hudby a tanca, bola naplnená do posledného miesta a mnohí si tak zaspomínali na časy minulé, kedy parket v hasičskej zbrojnici pravidelne navštevovali počas tanečných zábav.

Veľkým prekvapením bola tiež gratulácia pani Emílii Luhovej, predsedníčke ambulantnej služby mesta – Denného centra seniorov mesta Púchov, ktorá v najbližších dňoch oslávi krásne životné jubileum – 80 rokov. Blahoželáme a prajeme veľa zdravia, lásky a energie pri práci v dennom centre a jeho aktívnom vedení, za ktoré doterajšie činnosti ďakujeme.

Program momentálne čaká letná pauza, po ktorej sa seniori stretnú opäť v septembri – a my veríme, že bez akýchkoľvek pandemických obmedzení.

Laura Krošláková

Foto: Slavomír Flimmel