Chodníky krížom – krážom

429

Na zasadnutí Výboru mestskej časti volebného obvodu č. 3 vyslovil náš člen p. Ján Nosáľ myšlienku, že čoskoro príde jar a on sa bude musieť znova dívať, ako si najmä dospelí a po ich vzore aj deti, skracujú cestu krížom cez trávniky, ktoré sú krásne upravené a aj vysadené kvetmi.

Okolie obytného domu na Námestí slobody č. 1403 je ukážkovou kvitnúcou záhradou a v celom meste zásluhou zamestnancov Podniku technických služieb mesta, ktorí sa starajú o zeleň, tomu nie je ináč. Požiadal nás, aby sme spoločne porozmýšľali, ako tomu vieme zabrániť. Urobiť prekážku na začiatku a konci chodníka alebo osadiť tabule s nápisom „zákaz chodenia po trávniku“ sme kolektívne zavrhli ako neúčinné opatrenie. Pravidelná účasť príslušníkov mestskej polície niekoľkokrát za deň nie je možná. A tak sme sa rozhodli, že napíšem tento článok a verejne požiadam našich Púchovčanov, aby sme neboli nevšímaví k okoliu, v ktorom žijeme, pohybujeme sa a trávime tu podstatnú čas svojho života.

Ak sa to nebude riešiť časom tam žiadne trávniky nebudú, nakoľko sa vyšliapané chodníky stále rozširujú a tráva mizne. Vieme o týchto nešvároch, poznáme aj ľudí, ktorí sú ich nositeľmi. Odohrávajú sa často pred našimi očami, odsudzujeme ich, ale neupozorníme. Nesúhlasíme, aby boli takéto „lenivými ľuďmi“ umelo vytvorené chodníky vybetónované. Veď zelená plocha pred alebo za bytovkami tvorí prirodzenú zvukovú bariéru medzi rušnou ulicou a domom. Všade okolo je dostatok vybetónovaných chodníkov, po ktorých sa môžu ľudia komfortne pohybovať. Netreba podporovať ich lenivosť.

Zamyslime sa pri čítaní týchto riadkov nad svojim správaním, pretože stále sme len ľudia, ktorí sa sťažujú, že máme málo zelene a aj tú, ktorú máme si skracovaním chodníkov ničíme.

Irena Kováčiková, predseda výboru mestskej časti VO č.3