Z činnosti Podniku technických služieb mesta: Jesenná výsadba stromov, pasport hrobových miest, infotabuľa na Kolonke, začala zimná pohotovosť…

409

Podnik technických služieb mesta Púchov okrem vývozu komunálneho a separovaného odpadu v posledných dňoch a týždňoch zabezpečuje najmä čistenie verejných priestranstiev mesta od popadaného lístia a konárov. „Vykonávame orezy stromov na Štefánikovej ulici, výruby poškodených a odumretých stromov na cintorínoch. V spolupráci s arboretistom Richardom Pekarom zabezpečujeme jesennú výsadbu nových stromov a kríkov. Pokračujeme v pasportizácii hrobov na mestskom cintoríne. Na cintoríne v Horných Kočkovciach sme opravili oplotenie a zabezpečili jeho zamykanie, aby sa obmedzil prístup vandalom,“ vyratúva konateľ Podniku technických služieb mesta Púchov (PTSMP) Miloš Svoboda.
Pracovníci podniku technických služieb vykonali aj opravu podjazdu na Spojovej ulici a opakovanú opravu dlažby na ulici Štefánikovej. Na žiadosť poslanca Cyrila Crkoňa bola na Kolonke osadená informačná vitrína. „Dňom 15. novembra začala zimná pohotovosť so stálou službou, ľudia aj technika sú pripravení na zimu údržbu. Chystá sa vianočná výzdoba mesta, ktorá bude tento rok doplnená o vysúťažené nové prvky,“ uzatvára Svoboda.
-r-, Foto: PTSMP

ptsm_prace_1_webptsm_prace_mhd_web ptsm_prace_podchod_web