Členovia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Púchov oslávili okrúhle 20. výročie založenia organizácie

412

V piatok 22. septembra v Streženiciach oslávili 20. výročie založenia svojej organizácie seniori z Okresnej organizácie JDS Púchov.

V piatok 22. septembra 2017 sa v Kultúrnom dome v Streženiciach uskutočnilo Slávnostné stretnutie seniorov pri príležitosti osláv 20. výročia založenia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (OO JDS) Púchov. Okresná organizácia vznikla presne 22. septembra 1997, v súčasnosti má viac ako 600 členov v 9-tich základných organizáciách. Funkciu predsedníčky vykonáva Antonia Gabková. „Myšlienkou stretnutia je spojiť seniorov, ktorí v minulosti pracovali v organizácií s tými, ktorí tam pracujú v súčasnosti. Do okresnej organizácie som nastúpila pred 10 rokmi na funkciu tajomníčky. Do funkcie predsedníčky som bola zvolená v roku 2007,“ uviedla predsedníčka OO JDS v Púchove.

Osláviť krásne jubileum spoločne so seniormi prišlo aj viacero významných osobností, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, poslanec Zastupiteľstva TSK a starosta obce Dohňany Milan Panáček či viceprimátor Púchova Roman Hvizdák. Spoločnosť im robil predseda JDS Ján Lipiansky, ale aj predsedníčka Krajskej organizácie JDS v Trenčíne Anna Prokešová a ďalší významní hostia. „Nezáleží na tom, aké číslo má človek napísané v rodnom liste, ale na tom, ako sa cíti. Rád by som preto všetkých seniorom poprial veľa zdravia a aktívneho života. Ďakujem aj pani predsedníčke Gabkovej za to, ako úspešne vedie Okresnú organizáciu JDS v Púchove,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Po úvodnom bloku príhovorov nasledovala tanečná zábava. Seniorom do tanca hrala známa hudobná skupina Black band, ktorá sa v roku 2013 stala súčasťou Československej ľudovej televízie Šláger. Prvé tanečné kolo otvorili spoločným tancom predsedníčka Antonia Gabková s predsedom TSK Jaroslavom Baškom.

Viceprimátor Púchova Roman Hvizdák odovzdal v mene primátora Rastislava Heneka Okresnej organizácii JDS Pamätný list mesta a jej predsedkyni A. Gabkovej Ďakovný list mesta.

Zdroj: tsk.sk, foto: Slavomír Flimmel