Členovia SZZP varili guláš v Dohňanoch

138

Na záver aktivít letnej sezóny 2023 8. septembra sa stretli členovia ZO SZZP Púchov v nádhernom areáli ihriska ŠK DOHŇANY pri výbornom guláši, ktorý si sami navarili. V družnej nálade pokračovali tanečnou zábavou za účasti hostí partnerských ZO SZZP, primátorky Kataríny Henekovej a starostu obce Dohňany Milana Panáčka. Celkovo 168 účastníkom tradičnej GULÁŠ PÁRTY zdravotne postihnutých prialo aj skvelé počasie. Všetkým členom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto akcie patrí veľká srdečná vďaka.

Peter Farkaš, foto: Slavomír Flimmel