Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Záriečí

51

MO MS v Záriečí plní poslanie, ktoré mu vyplýva z hlavných úloh Matice slovenskej.

28. apríla zorganizoval výstup na Stodôlky, miesto, kde pred 79 rokmi na konci 2. svetovej vojny zastrelili fašisti siedmich občanov Záriečia, ktorí si tu chceli zachrániť svoj majetok. Záriečskí matičiari si vzali do adoptívnej starostlivosti pamätník, ktorý je tu na ich počesť postavený. Každý rok ho očistia, upravia okolie a položia čerstvý veniec. Tak tomu bolo aj toho roku.

30. apríla sa MO MS spolu s predstaviteľmi obce, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, žiakmi a učiteľmi školy a obyvateľmi Záriečia zúčastnili pietnej spomienky na miestnom cintoríne. Na pamiatku padlých občanov boli položené vence, nasledovala hymna, úvodná báseň a príhovor starostu obce P. Haluška a predsedu SZPB p. Krajčoviča. Ten apeloval najmä na prítomných žiakov, aby nezabúdali na minulosť a uchovávali odkaz našich predkov aj v budúcnosti. Akcia bola ukončená veľmi pekným kultúrnym programom žiakov miestnej ZŠ.

5. mája sme si pripomenuli 105. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Po skončení služieb Božích sme sa presunuli k jeho buste pri kostole, kde sme spomínali na život a dielo tohto velikána nášho národa. Na úvod zaznela báseň od Daniela Šovca: Štefánikovi, potom zástupcovia MO MS a starosta obce položili vence k jeho buste a podpredsedníčka MO predniesla príhovor o jeho živote, pôsobení v cudzine a záslužnej činnosti pri vzniku Československej republiky po skončení 1. svetovej vojny. Na záver akcie si všetci prítomní zaspievali dve národné piesne.

Anna Janíková, MO MS Záriečie