Čo znamenajú naše krstné mená? (3)

1218

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. marec – sv. Félix II., pápež, sv. Albín, biskup

Albín – má latinský pôvod a v preklade znamená „biely“

 1. marec – sv. Anežka Česká, sv. Simplícius, pápež

Anežka – má grécky pôvod a význam mena je „čistá, nevinná“

 1. marec – sv. Kunigunda

Bohumil, Bohumila – majú slovanský pôvod s významom je „milý bohu“

Ticián, Ticiána – z latinského „patriaci rodu Titius“

Kunigunda, Ginda – nemecké meno s významom „boj rodu“

 1. marec – sv. Kazimír, Tretia pôstna nedeľa

Kazimír, Kazimíra – má slovanský pôvod a znamená „ten, kto kazí mier“

Kevin – írske meno s významom „dobrý zrod“

Gerazim – ruské meno gréckeho pôvodu s významom „úctyhodný“

Romeo – talianske meno odvodené od Roma = Rím

Jadrana – srbochorvátske meno „žena z Jadranu“

 1. marec – sv. Ján Jozef z Kríža, sv. Teofil, biskup

Fridrich, Friderika – má germánsky pôvod s významom „mierny vladár“

Lucius – latinské meno s významom „svetlý, žiariaci“

Teofil, Teofila – grécke meno Theophilos = „bohu milý“

 1. marec – sv. Fridolin, opát; bl. Rozália (Ružena) Viterbská, panna

Radoslav, Radoslava, Radislav, Radislava – majú slovanský pôvod a význam mien je „radujúci sa, sláviaci radosť“

Fridolín, Fridolína – z nemeckého mena Friedrich = „mierumilovný vládca“

Koriolán – z latinského mena, ktoré znamená „obyvateľ mesta Corioli“

Felícia – svätecké meno pochádzajúce z latinského Félix = „šťastný“

 1. marec – sv. Perpetua a Felicita, mučenice

Tomáš, Tomáška – má hebrejský pôvod a v preklade znamená „dvojča“

Tomislav, Tomislava – slovanské meno, ktoré znamená „utužujúci slávu“

 1. marec – sv. Ján z Boha, rehoľník

Alan, Alana – majú keltský pôvod a význam mena v preklade je „súlad, svornosť“

 1. marec – sv. Františka Rímska, rehoľníčka

Františka – je talianskeho pôvodu, bolo odvodené od mena svätého Františka z Assisi a znamená „malý Francúz (Francúzka)“

Erhard – nemecké meno, ktoré v preklade znamená „v cti silný“

 1. marec – sv. Makárius, biskup

Branislav, Bronislav – má slovanský pôvod a význam mena je „bráň slávu“

Bruno – má nemecký pôvod a význam mena je „hnedý vládca“

Bratislav, Bratislava – novšie slovanské meno s významom „slávny brat“

Taras – ruské meno, ktoré pochádza z gréckeho Tarassó = „znepokojujúci“

 1. marec – sv. Konštantín, kráľ; sv. Pionius, mučeník; sv. Eulógius, mučeník

Angel, Angela – z latinského angelus, to z gréckeho ággelos = anjel, posol

Angelika, Angelína – znamená „anjelská“, odvodené zo slova angelus

Volfram – nemecké meno, ktoré v sebe obsahuje dve slová – vlk a havran

Jurina – pravdepodobne od mena Juraj, a to má grécky pôvod a v preklade znamená „roľník“

 1. marec – sv. Inocent I., pápež; sv. Teofan, mních

Gregor, Gregora, Gregoria, Gregorína – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „ostražitý“

Teofan – grécke meno Theophanés = „bohom ukázaný“

 1. marec – sv. Leander, biskup, sv. Patrícia a Modesta, mučenice; sv. Nikefor, mučeník

Vlastimil – má slovanský pôvod a znamená „milujúci moc, vládu“

Kira – ruské meno gréckeho pôvodu s významom „pani“, „vládkyňa“

Rozína – z domáckej podoby mena Rosalia, to z latinského slova rosaria = ružová

 1. marec – sv. Matilda, kráľovná; sv. Lazár, biskup

Matilda – má nemecký pôvod a význam mena je „silná, udatná bojovníčka“

Metaneta – pravdepodobne domácka podoba Margaréty alebo Matildy

 1. marec – sv. Klement Ján Mária Hofbauer, kňaz; sv. Lujza de Marillac, rehoľníčka

Svetlana – má slovanský pôvod a znamená „svetlá“

Agap, Agapa – z gréckeho slova agapaó = milovať

Belomír – novšie slovenské meno, pravdepodobne z mena Bolemír

Rodan, Rodana – juhoslovanské meno s významom „rodný“

Roderik, Roderika – germánske meno s významom „slávny mocou“, „slávny vládca“

Torkvát – latinské meno s významom „ozdobený zlatou reťazou“

 1. marec – sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník; sv. Heribert, biskup; sv. Tacián, mučeník

Amos – biblické meno, z hebrejského slova hámos = prinesený

Boleslav – slovanské meno s významom „viac slávy“

Bolemír, Bolemíra – slovanské meno s významom „viac mieru“

Heribert, Herbert – nemecké meno s významom „slávny bojovník

 1. marec – sv. Patrik, biskup

Ľuban, Ľuben, Ľubica, Ľuba – juhoslovanské meno s významom „milovaný“

Zbignev, Zbyšek – poľské a české meno s významom „posilňujúci hnev“

 1. marec – sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Eduard, kráľ

Eduard, Eduarda – má anglický pôvod a význam mena je „mocný, bohatý strážca“

Ctislav, Ctislava – slovanské meno s významom „slávny cťou“

Salvátor – latinské meno s významom „záchranca“, „spasiteľ“

 1. marec – sv. Jozef, ženích Panny Márie

Jozef – má hebrejský (biblický) pôvod a význam mena je „Boh pridá, rozhojní“

Sibyla – grécke meno orientálneho pôvodu s významom „veštica“

 1. marec – sv. Gertrúda, rehoľníčka; sv. Archip

Víťazoslav, Víťazoslava – je novšie slovenské meno a jeho význam je „slávny víťaz“

Klaudián, Klaudín, Klaudio, Klaudius – má latinský pôvod a v preklade znamená „chromý“, „krivý“

 1. marec – sv. Serafion, biskup

Blahoslav – má slovanský pôvod a význam mena je „blahoslavený“

Blahoboj – novšie slovenské meno s významom „bojuj za dobro“

Blahosej – novšie slovenské meno s významom „rozsievaj dobro“

Radek, Radko – domácka podoba slovanských mien začínajúcich slovom „rad-“

 1. marec – bl. Klement August von Galen, biskup; sv. Lea Rímska, vdova

Beňadik, Benedikt, Benedikta, Benilda, Benita – má latinský pôvod a význam mena je „požehnaný“

Oktávius, Oktávia, Oktavián – rodové latinské meno s pôvodným významom „ôsmy (potomok)“

Izolda – nemecké meno keltského pôvodu, Essylt = krásna

 1. marec – sv. Turibius de Mongrovejo, biskup

Adrián – má latinský pôvod a znamená „muž od mora“, „muž z mesta (H)adrie“

Apián, Apia – latinské meno gréckeho pôvodu s nejasným významom, apium = celer, apion = hruška

Dárius – latinská podoba perzského mena Darajavauš = držiteľ dobra“,

Viktorián – má latinský pôvod a v preklade znamená „víťaz“

 1. marec – sv. Gabriel, archanjel; sv. Katarína Švédska, rehoľníčka

Gabriel – je starozákonné meno, má hebrejský pôvod a znamená „boh je silný“

 1. marec – Zvestovanie Pána; sv. Dismas

Marián – má latinský pôvod a jeho význam je „patriaci rímskemu rodu Mariovcov“

Humbert – nemecké meno s významom „slávny obor“

Anunciáta – má latinský pôvod a znamená „neohlásená, nečakaná“

Irida, Irisa – meno gréckeho pôvodu, iris = dúha

 1. marec – sv. Emanuel, mučeník; sv. Montán a Maxima, mučeníci

Emanuel, Emanuela – je starozákonné meno, má hebrejský pôvod a v preklade znamená „s nami je Boh“

Manuel, Manuela – španielska podoba mena Emanuel

Eman – domácka podoba mena Emanuel

 1. marec – sv. Nikodém; sv. Rupert, biskup

Alena – je variantom gréckeho mena Helena, ktoré znamená „svetlo“ alebo skrátenou podobou novozákonného mena Magdaléna, ktorého význam je „pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly“

Dita – škandinávska podoba mien Judita alebo Edita

Rupert, Ruprecht – nemecké mená, varianty mena Róbert = „slávou ožiarený“

 1. marec – sv. Soňa sv. Žofia Rímska, mučenica; bl. Renáta, mučenica

Ilarion – maďarská a ruská podoba mena Hilár, z latinského Hilarius = „veselý“

Soňa – je variantom mena Žofia (Sofia), ktoré je gréckeho pôvodu a znamená „múdrosť“

 1. marec – sv. Ludolf, biskup a mučeník; bl. Bertold, pustovník

Bertold, Bertolda – meno nemeckého pôvodu s významom „skvelý, slávny vládca“

Miroslav, Mieroslav, Mieroslava – má slovanský pôvod a význam mena je „mier slávi“, „mierumilovný“

 1. marec – sv. Ján Klimak, opát; sv. Leonard Murialdo, kňaz; bl. Ľudovít z Casorie

Vieroslav, Vieroslava – má slovenský pôvod a význam mena je „oslavujúci vieru“, „slávny vierou“

Vieroľub, Vieromil – slovenské mená s významom „milujúci vieru“

 1. marec – sv. Benjamín, diakon a mučeník; sv. Balbína Rímska, panna a mučenica

Benjamín – má hebrejský pôvod a jeho význam je „milovaný syn“

Balbína – pravdepodobne z nemeckého mena Baldwin = „odvážny priateľ“

Kvído – nejasný pôvod, buď z nemeckého Wido = „lesný“ alebo latinského Vitus = „živý“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com