Ďalšie opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19

301

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1.659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Počas tejto doby ste povinní:

 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
 • zdržať sa cestovania,
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
 • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Opatrenie sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
 • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov,
 • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk, obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
 • od 16.03.2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti – posun maturít, odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy,
 • od piatka 13.03.2020 sa na veľkých hraničných priechodoch zavádzajú kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom,
 • od 13.03.2020 – zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, diskoték, fitness centier, kúpeľov),
 • obmedzená prevádzka obchodných centier – cez víkend (14.-15.03.2020) bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu, otvorené sú aj novinové stánky,
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier, okresných úradov,
 • obmedzenie fungovania Sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky – špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne,
 • naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb.

Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii

Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poprosiť ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času.

Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky, každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.

Počas domácej izolácie:

 • sledujte svoj zdravotný stav,
 • ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu,
 • obmedzte kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy,
 • necestujte,
 • na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy,
 • vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie,
 • zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta.

Naďalej platí zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

COVID-19: Negatívnych 950 vzoriek, 30 pozitívnych       

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR potvrdilo dnes (13.03.2020) 9 nových pozitívnych vzoriek a 118 negatívnych. Spolu je tak 950 negatívnych výsledkov vzoriek a spolu 30 pozitívnych.

Stručný popis:

 1. muž, Bratislava, domáca izolácia,
 2. žena, Košice, domáca izolácia,
 3. chlapec, hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach
 4. muž, Bratislava, domáca izolácia
 5. žena, hospitalizovaná v UN Martin
 6. muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia
 7. chlapec, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia
 8. žena, vyšetrená v UN Martin, domáca izolácia
 9. muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia.

Piatok, 13.03.2020, 15:48 hod.

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay