Defibrilátor už aj na mestskom úrade

74

Obce a mestá s viac ako 500 obyvateľmi musia do konca budúceho roka zabezpečiť na verejne prístupnom mieste automatický externý defibrilátor. Vyplýva to z novely zákona, ktorú schválili poslanci v septembri.

AED defibrilátor je prístroj určený pre verejnosť, dokáže sám posúdiť srdcovú činnosť a v spolupráci s obsluhou vhodne zareagovať udelením vhodného výboja. Má hlasovú navigáciu ktorá sa automaticky zapne po otvorení.

Dňa 22. novembra sa uviedol do prevádzky automatický externý defibrilátor (AED), ktorý dokáže zachrániť ľudský život v prípade náhleho zlyhania srdca. Defibrilátor je dostupný pre širokú verejnosť.

Zariadenie je umiestnené v špeciálnej skrinke vybavenej alarmom pri vchode do budovy Mestského úradu na Štefánikovej ulici. AED defibrilátor je k dispozícií 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24h denne bezplatne a je voľne prístupný pre kohokoľvek i ľuďom z okolitých obcí, ktoré nemajú dané zariadenie.

Automatický externý defibrilátor prostredníctvom obrazových a hlasových povelov riadi postup prvej pomoci počas fázy kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) a zvyšuje tak šancu na záchranu života. Podaním elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Ide o prístroj, ktorým dokáže aj laik zachrániť ľudský život.

Paralelne s uvedením do prevádzky bol defibrilátor zaregistrovaný na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, aby operátori tiesňovej linky mohli záchrancu naviesť k najbližšiemu automatickému externému defibrilátoru.

Ako vieme, pri záchrane ľudského života je každá minúta nesmierne dôležitá, preto netreba len tak nečinne čakať na príchod záchranných zložiek, ale každý z nás môže pomôcť pri záchrane.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ Púchov