Deň detí v ZŠ s MŠ Slovanská

765

Dňa 1.júna 2018 sa deti v našej materskej škole tešili na oslavu svojho sviatku. Hneď ráno ich privítali záchranári z EMER GENCYSUPPORT o.z. z Nemšovej.

Pútavou a veku primeranou formou im vysvetlili ako poskytnúť a privolať 1. pomoc ohrozeným ľuďom, ukázali im svoje prístroje a pomôcky. Najviac sa deťom páčilo pripútanie na záchranársku podložku tzv. pavúka a prehliadka sanitky. Dopoludnie v MŠ pokračovalo súťažami. Deti podali dobré športové výkony, za ktoré si odniesli medaile a sladkú odmenu. Nezabudol na nich ani pán primátor Rastislav Henek, ktorý im prišiel zaželať k ich sviatku a priniesol im sladký balíček.

Popoludní sa areál školy zmenil na nepoznanie. Dvor zaplnili rôzne atrakcie – skákací hrad, nafukovacia kĺzačka, rodeo-býk. Deti sa na nich poriadne zabavili a vyskákali. Veľký záujem bol aj o jazdu na autíčkach a motorkách, maľovanie na tvár , či cukrovú vatu. Kto mal zábavy dosť, mohol sa zrelaxovať jazdou na koňovi. Deťom sa jazda veľmi páčila a trpezlivo čakali, až na nich príde rad. Vyvrcholením akcie bolo losovanie tomboly. Boli pripravené ceny pre mladšie aj staršie deti. A veru niektorým sa veľmi darilo a pre cenu sa vrátili aj tri-štyri krát. I keď obloha bola zatiahnutá, občas sa zablyslo a zahrmelo, počasie napokon nesklamalo a tiež prispelo k dobrej nálade.

Za krásny deň plný rôznych zážitkov sa chceme poďakovať Združeniu rodičov školy pri ZŠ s MŠ Slovanská 23, Púchov. Najväčšie poďakovanie patrí Ing. Miroslave Obšivanovej, ktorá mala celú akciu „pod palcom“ . Vďaka nim deti spolu s rodičmi prežili krásne popoludnie, oslávili svoj sviatok, na ktorý dlho nezabudnú.

Kolektív Materskej školy Slovanská