Deti zo Spojenej školy na návšteve u primátora

418

V rámci spoločensko-vednej výchovy a pre spestrenie činnosti Školského klubu detí pri Spojenej škole v Púchove sme sa s deťmi vybrali poznávať naše mesto. Zavítali sme rovno do priestorov Mestského úradu v Púchove a do kancelárie primátora mesta Mgr. Rastislava Heneka. Deti tak mali možnosť sa bližšie zoznámiť s vedením mesta, s prácou a poslaním mestského úradu. Od pána primátora sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o jeho práci.

Deti boli zvedavé a mali pripravených mnoho otázok, napríklad: ako sa pán primátor učil, aké známky dostával na základnej škole, čo ho v škole najviac bavilo, či poslúchal, kde všade bol… No najväčší záujem bol vyskúšať si ako sa sedí v primátorskom kresle. Návšteva nás vzájomne obohatila a veľmi nás potešilo, že nás pán primátor prijal.

Mgr. Marcela Divinská