Digitálni seniori budú v Beluši pokračovať

50

V Beluši sa 26.3.2024 uskutočnil posledný piaty modul školení seniorov s názvom Digitálni seniori. Okrem samotného tabletu si deväť účastníkov odnesie vedomosti o používaní tabletu, vyhľadávaní informácií, možnostiach komunikácie, digitálnej bezpečnosti a nástrahách internetu. V nasledujúcich mesiacoch budú v Beluši pokračovať vo vzdelávaní ďalšie skupiny s prihlásenými účastníkmi.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov predstavuje jedinečný koncept Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a inovácií SR, ktorý bojuje proti následkom pandémie a zároveň reaguje na súčasné spoločenské zmeny. Viac ako 100 tisíc seniorov získava vedomosti a technické zázemie, ktoré im umožní využívať výdobytky modernej doby v oblasti informačných technológií.

O priebehu vzdelávania v Beluši hovorí školiteľ Jozef Domanický: „Hlavný cieľ predstavuje získanie digitálnych zručností konkrétne v ovládaní tabletov, ich používaní na vyhľadávanie informácií so zameraním na digitálnu bezpečnosť. Okrem toho, že sa seniori viac nestratia v digitálnom svete, naučia sa napríklad ako využívať internet na komunikáciu. Úroveň jednotlivcov v Beluši je rôzna, niekto si založil e-mail, niekto ho začal počas kurzu používať.“

Na začiatku kurzu sa určí úroveň skupiny. Výučba trvá päť stretnutí po tri hodiny. Seniori môžu po skončení pokračovať v ďalšom online vzdelávaní, v ktorom budú prakticky rozvíjať získané vedomosti.

O skúsenosti s Digitálnymi seniormi hovorí účastníčka a poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Beluši Mária Vlasatá: „Zo školenia mám veľmi dobrý pocit, postupne začínam používať aj e-mailovú komunikáciu. Školiteľ sa správal profesionálne a ľudsky, trpezlivo nám vysvetľoval jednotlivé body tak, aby sme ich pochopili a vedeli aplikovať.“

Na školenia sa môžete hlásiť na čísle dverí 11 u prednostu Obecného úradu Patrika Štrbáka, ktorý projekt hodnotí nasledujúco: „Digitálnych seniorov považujem za jedinečnú príležitosť, ako sa môžu seniori naučiť zvládať súčasnú dobu a získať užitočné nástroje, ako čeliť samote, dezinformáciám aj podvodným praktikám na internete. Teším sa, že v tomto prípade možno hovoriť o udržateľnom spôsobe, ako pripraviť našich rodičov na turbulentné sociálno-technologické zmeny v spoločnosti.“

Obec Beluša poskytuje bezplatne ku školeniu seniorov svoje priestory a potrebné technické zázemie.

Petra Martišová