Dobrovoľní hasiči z Púchova na oslavách MDD

549

Na púchovských oslavách MDD, ktoré sa konali dňa 1. júna na pešej zóne spolu so súťažou Slovenského pohára silných mužov, sa prezentovali svojou aktivitou aj dobrovoľní hasiči mesta Púchov. Vystavili svoje historické auto Walter z roku 1932 a súčasnú modernú techniku. Zorganizovali tiež pre deti hasičskú súťaž, a to mini štafetu, kde si deti vyskúšali prekonávanie prekážky i prácu s hasičským náradím. Po absolvovaní štafety boli deti odmenené sladkosťou, ktorú poskytol mestský úrad. Najkrajšie bolo to, že deti pomáhali deťom. V tom istom čase sa taktiež konal program ku dňu detí v Hunty Fish v Lednických Rovniach. Náš hasičský zbor na požiadanie organizátorov vypomáhal i tam, za čo naším hasičom vyslovujem poďakovanie za ich ochotu na úkor svojho voľného času.

Jozef Ridzik, predseda DHZ