Dobrovoľný hasičský zbor v Ihrišťoch oslávil 90 rokov

1003

V sobotu 17. februára sa stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Ihrište na výročnej schôdzi pri príležitosti 90. výročia svojho založenia.

Predsedkyňa Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Mária Bašková privítala čestných hostí – primátora mesta Rastislava Heneka, predsedu ekonomickej komisie poslanca Daniela Laka a okresného veliteľa DPO Mariána Kamenického. DHZ je najstaršou záujmovou a humanitárnou organizáciou v obci Ihrište (dnes mestská časť Púchova). Od svojho vzniku neustále rozvíja svoju činnosť, ktorá obci prináša úžitok. Za 90 rokov trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali viaceré generácie. Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom voľnom čase. Predsedkyňa DHZ M. Bašková vo svojom príhovore poďakovala členom za aktivitu a najmä za športové úspechy.

Úspechy v hasičských súťažiach

V roku 2003 po menšej prestávke začalo DHZ Ihrište na hasičských súťažiach reprezentovať družstvo mužov. V roku 2004 sa k nim pridalo aj družstvo žien. V roku 2005 DHZ Ihrište prvýkrát zorganizoval hasičskú súťaž, ktorá je od roku 2008 zaradená do seriálu Slovensko moravskej hasičskej ligy (SMHL). Areál, na ktorom súťaž prebieha, si hasiči od roku 2007 vybudovali svojpomocne.

Do dnešných dní hasičský zbor svojimi vynikajúcimi výsledkami na Slovensku aj v zahraničí reprezentuje družstvo mužov a žien. Najväčšie úspechy dosiahli ženy, keď v rokoch 2006 a 2008 vyhrali SMHL. V minulom roku dokonca vyhrali SSHL a aj Slovenský SUPERPOHÁR, čím sa stali neoficiálnymi majsterkami Slovenska. Muži vyhrali prestížnu SMHL v roku 2011 a v roku 2012 získali 3. miesto.

V súčasnosti má DHZ Ihrište 46 členov: 17 žien, 29 mužov (11 starších členov a 8 mužov aktívne súťaží). DHZ vlastní striekačku PS12 na prípadne zásahy pri požiaroch. V roku 2014 mesto Púchov pre DHZ zakúpilo športovú striekačku, ktorú používajú na hasičských súťažiach. Hasiči majú k dispozícii 9-miestne vozidlo na prepravu osôb, ktoré DHZ tiež zakúpilo mesto Púchov.

Ocenenia členov hasičského zboru

Predstavitelia DHZ odovzdali ďakovné listy pre najstarších členov zboru k príležitosti 90. výročia dobrovoľného hasičského zboru. Ocenení boli: Miroslav Bartoš, Štefan Fúsik, Ján Fúsik, Jozef Galánek (č.d. 40), Rudolf Galánek (č.d.18), Jozef Galánek (č.d. 64), Rudolf Galánek (č.d.60), Vladimír Galánek, Miroslav Galánek, Ivan Kubiš st., Marián Šponiar st.

Medaily za príkladnú prácu k príležitosti 90. výročia zboru za viac ako 10 rokov aktívnej činnosti v DHZ dostali: Ivan Baška, Miroslav Behro, Jaroslav Dvorský, Patrik Galánek, Jozef Galánek, Ivan Kubiš ml., Peter Pazdernatý, Daniel Rosina, Marián Šponiar ml., Martin Pazdernatý, Mária Bašková, Iveta Blašková, Iveta Dvorská, Veronika Gábiková, Adriana Galánková, Nikola Kubišová, Marcela Šponiarová.

 

Predsedkyňa DHZ navrhla za čestných členov zboru prijať primátora Rastislava Heneka a poslanca MsZ Daniela Laka za finančnú pomoc na rozvoj hasičského zboru. Noví členovia DHZ sa za túto česť domácim hasičom poďakovali a popriali im aj naďalej veľa úspechov v ich športových aktivitách. Veľký potlesk zožal predseda ekonomickej komisie poslanec Daniel Lako, keď prítomným oznámil, že sa v mestskej pokladnici nájdu finančné prostriedky, aby sa projekt obnovy hasičskej zbrojnice v Ihrišťoch podarilo tento rok úspešne dokončiť. Poslanec MsZ Ivan Kubiš poďakoval v mene hasičov a obyvateľov Ihríšť primátorovi za dobrú spoluprácu a pomoc.