Dvojdňový seminár „Voda v krajine“

165

Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka v dňoch 12.-13.4. 2018 v spolupráci so vzdelávacou organizáciou Eviana a so ZŠ J.A. Komenského v Púchove zorganizovalo dvojdňový seminár.

Akcia bola určená pre púchovské školské tímy a pre členov krúžku CVČ „S lupou do prírody“, ktorí sú zapojení do fotoprehliadky „Dívam sa očami, ukazujem prstom.“ Seminára sa zúčastnilo 33 žiakov zo ZŠ Gorazdova, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská a zo Spojenej školy Púchov, Gymnázia Púchov a najmladšie obsadenie bolo z krúžku“ S lupou do prírody“.

Vďaka lektorkám, Ing. Paulíne Urdovej a Miške Novákovej z Košíc, sme spoločne prenikli do tém voda a pôda, skúsili sme si vermikompostovanie a dizajnovanie vody v krajine. Veríme, že seminár motivoval žiakov i pedagógov ku konkrétnym malým skutkom na školských pozemkoch. O výsledkoch sa čoskoro dozvieme na konferencii v máji, kde žiaci predvedú, čo sa im podarilo. Pedagógovia už chystáme malé prekvapenie pre našich zverencov, na ktoré sa môžu na konferencii tešiť!

Chcem sa poďakovať za pomoc pri organizovaní vedeniu CVČ Včielka, vedeniu školy a pani učiteľke Mgr. Janke Jancíkovej zo ZŠ J.A. Komenského Púchov. Všetkým zúčastneným pedagógom chceme poďakovať za námety, fotenie a za aktívnu účasť na pripravených aktivitách. Zároveň chcem poďakovať pani kuchárkam za výborný obed. Podujatie sa konalo v rámci projektu CVČ Včielka a Mesta Púchov Ekologicky v odpadovom hospodárstve.

Gabika Támová, Púchovské ekocentrum