Folklórny súbor Váh pripravuje dve nové choreografie z oblasti Trenčianska

646

A ak si myslíš, že to s nami zvládneš, tak prídi na nábory v dňoch 20., 22., 27. a 29.septembra (streda a piatok) na 18,00 hod. do skúšobne na Námestie slobody (vchod vedľa Country saloonu).

Jednou z nich bude choreografia z obce Omšenie, ku ktorej sme spracovali projekt s názvom „Poklady z Omšenia“. Cieľom projektu je výstavba choreografie inšpirovanej ľudovou kultúrou obce Omšenie. Myšlienkou projektu je rozšírenie repertoáru súboru o choreografiu z regiónu a zároveň prezentácia Trenčianska ako oblasti s bohatou a rôznorodou pôvodnou kultúrou, ktorá je svojou svojráznosťou zaujímavá a jedinečná pre javiskové spracovanie.

Prínosom projektu je fakt, že choreografie z Omšenia, ktoré boli do súčasnosti uvedené na javiskách vychádzali z výskumov z 50.rokov 20.storočia. Naším ďalším terénnym výskumom sme sa dopátrali ku písomným záznamom z 30.rokov, kde súčasťou samotného tanca Starosvecká z Omšenia, boli a odzemkové motívy a výskoky mládencov pri párnici, pri čardáši údery po nohách a neoddeliteľnou rekvizitou omšenského mládenca bol kožúšok a kapsa. Tieto motívy v predchádzajúcich choreografiách iných súborov neboli zapracované.

V súčasnosti sa skúšajú tanečné motívy, ich variácie a pripravuje sa výroba krojov podľa pôvodného ľud. omšenského odevu (viď kresba – zdroj ÚĽUV).

Tento projekt bol finančne podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia ako hlavným partnerom, a to sumou 2 000 €.

Martin Rosina