Fotoreportáž z 9. ročníka Hornokočkovského kotlíka

1437

V sobotu 17. júna o 12.00 hod. sa v areáli pri Váhu v Horných Kočkovciach začala tradičná súťaž vo varení gulášu. O 16.00 hodine začne hodnotenie kvality pripravených gulášov odbornou porotou a až do cca 18. hodiny je plánované vyhlasovanie výsledkov, odovzdávanie cien a žrebovanie tomboly. Organizátori z Výboru miestnej časti č. 7 s partnerom „Hostinec u rybára“ zabezpečili krásne počasie, viaceré sprievodné súťažné akcie, dobrú muziku a kvalitné občerstvenie. Prinášame fotoreportáž zo začiatku súťaže.

Foto: Slavomír Flimmel