Púchovskí škôlkari si zmerali svoje sily

394

„Pohodlný život a ľahko získané pôžitky ani neprinášajú telu prospech, ako potvrdí každý učiteľ telocviku, ani nevštepujú do duše hodnotné vedomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás pripravuje k ušľachtilým a dobrým činom, ako tvrdia mudrci.“ — Sókratés

V piatok 16.6.2023 prebehla v areáli detského ihriska MŠ Požiarna 1291 netradičná Olympiáda určená prednostne pre deti z púchovských materských škôl. Definitívnym víťazom tohto vydareného zábavného podujatia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 120 detí z 9 materských škôl, sa pri zohľadnení 3 najlepších časov súťažiacich stal nakoniec tím MŠ sv. Margity. Akciu v spolupráci s Klubom thai boxu a kick-boxu Púchov zorganizovali členovia Rady školy MŠ Požiarna 1291.

Uvedená škôlkarská olympiáda mohla byť zrealizovaná najmä vďaka organizačnej podpore CVČ Včielka Púchov, členov Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, niekoľkých poslancov Mestského zastupiteľstva, vrátane materiálnej a finančnej podpore mesta Púchov, Dobrovoľného hasičského zboru mesta Púchov, ale aj sponzorskej podpore firiem PATRIKOVO – Zámočnícke práce Púchov a Dekarbonizácia motorov – Púchov.

Na olympiáde sa zúčastnili deti z materských škôl – Chmelinec, MŠ sv. Margity, 1. mája (lienka), Mládežnícka, Požiarna 1291, Požiarna 1292, Nosice, Slovanská, vrátane Špeciálnej materskej školy. Športové podujatie, ktoré sa od samého začiatku nieslo v duchu vyzdvihovania fyzickej zdatnosti a radosti z pohybu, začalo vztýčením vlajky a zapálením olympijského ohňa. Po úvodnom ceremoniáli prítomné deti spoločne zložili olympijský sľub, po ktorom nasledovala spoločná rozcvička.

Úlohou detí bolo v čo najkratšom čase prekonať páskou vytýčenú prekážkovú dráhu, za zvládnutie ktorej získali medailu a sladkú odmenu v podobe jabĺčka.

Celkové výsledky Olympiády detí materských škôl v Púchove 2023:

Najlepšie časy dievčatá

1. miesto: Linda Burdejová (MŠ Lienka)- 53,00 s, 2. miesto: Miška Kudlejová (MŠ Slovanská)- 54,00 s, 3. miesto: Hanka Galíková(MŠ Mládežnícka)- 54,57 s.

Najlepšie časy chlapci

1. miesto: Samko Imre (MŠ sv. Margity- cirkevná)- 42,00 s, 2. miesto: Nikolas Švec (MŠ Mládežnícka)- 42,43 s, 3. miesto: Marek Šedivý (MŠ Lienka)- 43,73 s.

Poradie materských škôl (pri celkovom zohľadnení 3 najlepších časov)

1. miesto: MŠ sv. Margity (cirkevná) – 134,15 s, 2. miesto: MŠ Mládežnícka – 139,78 s, 3. miesto: MŠ Lienka – 142,85 s.

Najúspešnejší súťažiaci z jednotlivých materských škôl

MŠ Chmelinec: 1. Peter Repík 48,13 s, 2. Michal Letko 50,00 s, 3.Timotej Pozorčiak 52,85 s.

MŠ Nosice: 1. Adam Ivan 58,12 s, 2. Jarko Pagáč 60,25 s, 3. Lucka Kimáčková 60,33 s.

MŠ Mládežnícka: 1. Nikolas Švec 42,43 s, 2. Ján Luhový 48,38 s, 3. Oliver Kováč 48,97 s.

MŠ Lienka: 1. Marek Šedivý 43,73 s, 2. Dominik Chupek 46,12 s, 3. Linda Burdejová 53,00 s.

MŠ Cirkevná: 1. Samko Imre 42,00 s, 2. Matúško Macko 45,09 s, 3. Šimonko Jancík 46,25 s.

MŠ Požiarna 1291: 1. Matej Krovina 52,00 s, 2. Ria Gughová 54,96 s, Marko Janek 59,01 s.

MŠ Slovanská: 1. Miška Kudlejová 54,00 s, 2. Alžbetka Buriánová 60,06 s, 3. Kubániková Eliška 60,16 s.

MŠ Požiarna 1292 (deti do 5 rokov) 1. Teo Rosina 54,18 s, 2. Matúš Palme 54,41 s, 3. Jakub Martinko 59,94 s.

Marián Mišún, poslanec MsZ