Fotoreportáž z primátorovho pracovného výjazdu na Kolonke

910

V utorok 18. apríla primátor Rastislav Henek s poslancami mestského zastupiteľstva za 7. volebný obvod Cyrilom Crkoňom a Jánom Riškom navštívili miestnu časť Kolonka. Sprevádzali ich vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová a riaditeľ PTSM, s.r.o. Miloš Svoboda.

Na mieste si boli pozrieť skutočný stav sídliska a vyhodnotiť sťažnosti a žiadosti obyvateľov tejto časti mesta. Spolu plánovali rozširovanie a spevňovanie parkovacích plôch pri bytovkách a opravu chodníkov. Posudzovali tiež požiadavky na zamedzenie vytápania chodníkov a pivníc a žiadosti na výrub starých stromov. Hodnotili tiež možnosti zabezpečiť dobrý odtok vody v jarkoch pri návalových dažďoch a spevnenie okraja cesty v časti Na vŕšku.

Foto: Slavomír Flimmel