Inklúzia, spolupráca a pomoc v ZŠ J.A. Komenského

241

My na ZŠ J.A. Komenského sa tento školský rok veľmi tešíme. Konečne po dlhom čase máme asistenta učiteľa, a nielen jedného.

Všetci sme veľmi nadšení, že pomocou projektov môžeme zlepšiť situáciu znevýhodnených žiakov v škole. Na našej škole sme mali špeciálneho pedagóga, ktorý však určite nestíhal pomáhať všetkým 31 integrovaným žiakom.

Tento školský rok sa to neuveriteľne zmenilo. Vďaka projektu „V základnej škole úspešnejší“ sme prijali do pracovného pomeru štyroch asistentov učiteľa a jednu špeciálnu pedagogičku. Rozvinuli sme spoluprácu aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, kde vďaka projektu „Šanca pre mladých“ zamestnávame dvoch šikovných mladých ľudí. A aby sa nám nemálilo, konečne sme dostali financie na pozíciu asistent učiteľa aj z Ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu SR.

Keď to zhrniem, na našej škole máme sedem asistentov učiteľa a dve špeciálne pedagogičky. Najskôr sa nám naskytla otázka: „Čo budú robiť, naplníme im úväzok prácou?“

Úlohy a pozície sme však úspešne rozdelili, asistenti sú delegovaní do tried so žiakmi zdravotne znevýhodnenými a veľmi aktívne s nimi spolupracujú.

Je úžasné vidieť žiakov ako sa tešia na spoluprácu a je príjemné počuť ako asistentov práca s deťmi baví a vedia pomenovať ich silné a slabé stránky.

Na tieto pozície sme prijali pracovitých, mladých ľudí, ktorých práca s deťmi neuveriteľne baví. Zapájajú sa aj do mnohých aktivít školy. Využívame ich poznatky a skúsenosti. Nedá mi nespomenúť, že na pozícii asistenta z Úradu práce máme kvalifikovaného historika, ktorý si svojimi poznatkami a vedomosťami neskutočne získal žiakov.

Keď sa niekto spýta čo robí asistent učiteľa, je potrebná táto pozícia? Jednoznačne tvrdím, že je to po začiatočných skúsenostiach pozícia dôležitá, sú nápomocní, kreatívni a ich práca je veľkou pomocou celému nášmu kolektívu.

Milí naši noví kolegovia, veľmi Vám fandím, držím palce a verím, že entuziazmus, ktorý teraz vo Vás vidím, tak skoro nevyprchá. Držím palce!

Miroslava Lapšová