Jarné upratovanie mesta – rozmiestnenie kontajnerov

384

Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických služieb mesta s.r.o. Púchov oznamuje občanom, že v rámci akcie „Jarné upratovanie mesta“ sa bude rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre jednotlivé mestské časti na uloženie objemového odpadu riadiť nižšie uvedeným harmonogramom.

Individuálny zber nebezpečného a elektronického odpadu bude uskutočnený na základe požiadavky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych častí. Následný zber nebezpečného a elektronického odpadu bude vykonaný individuálne v miestnej časti u nahlásených občanov.

TIETO KONTAJNERY SÚ URČENÉ VÝLUČNE NA VEĽKOOBJEMOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD. Teda na skrine, nábytok, gauče, umývadlá, WC misy. Skrine a iné rozmerovo väčšie odpady žiadame rozobrať a až následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera. Uložením rozobratého nadrozmerného odpadu do kontajnera zabezpečíte jeho plné a efektívne využitie.

Do kontajnerov je prísne zakázane vhadzovať:

PNEUMATIKY – nepatria do komunálne odpadu, avšak zdarma Vám ich prevezmú v akomkoľvek pneuservise.

ELEKTROSPOTREBIČE – zdarma sa dajú odovzdať na zbernom dvore PTSM.

AZBEST– ide o nebezpečný odpad, s ktorým môžu manipulovať a zneškodňovať iba certifikované spoločnosti. Manipuláciou s azbestom ohrozujete seba aj svoje okolie.

BIOLOGICKÝ ODPAD (LÍSTIE, KONÁRE, TRÁVA) – tento odpad je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore PTSM.

STAVEBNÝ ODPAD – tento odpad nie je komunálny odpad, dá sa odovzdať na zbernom dvore PTSM.

Taktiež prosíme občanov, ktorí odpad dovážajú ku kontajnerom na prívesných vozíkoch, aby tento odpad priviezli priamo na zberný dvor PTSM, kde je ho možné ďalej roztriediť. Rozmiestnené kontajnery je potrebné ponechať pre občanov ktorí nemajú príležitosť odpady doviezť do zberného dvora.

Zberný dvor je otvorený každý pracovný deň od 8:00 do 10:30 a od 11:00 do 18:00 hod, v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Kontajnery pre bytové domy na základe objednávky. Nebezpečný odpad podľa požiadaviek od občanov prostredníctvom poslancov za jednotlivé miestne časti.

Zodpovedný pracovník PTSM: Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140,  halas@ptsmpu.sk

Natália Janíčková, referent odpadového hospodárstva